Konferencja w DES i otwarcie wystawy o Romanie Ingardenie

Fot. mat. pras.

We Wrocławiu trwa międzynarodowa konferencja poświęcona filozofii poszukiwania Prawdy. Osią spotkania naukowców jest myśl św. Jana Pawła II, św. Edyty Stein oraz fenomenologa Romana Ingardena.

Rok 2020 Uchwałą Sejmu RP został ustanowiony Rokiem św. Jana Pawła II oraz Rokiem Romana Ingardena (1893-1970).

-mówi Anna Siemieniec z Towarzystwa im. Edyty Stein, organizator wydarzenia.

Św. Edyta Stein mawiała „Kto szuka Prawdy, szuka Boga, choćby nawet o tym nie wiedział”. Tą myślą zainteresował się Karol Wojtyła.

Anna Siemieniec dodaje, że w wydarzeniu może wziąć udział każdy.

Konferencja pt. DIALOG O CZŁOWIEKU W DRODZE DO PRAWDY odbywa się w dniach 12-13 października i jest transmitowana on-line.

Link: https://youtu.be/lFWh7kX_6gQ

Program:

12 października 2020 – poniedziałek:

9.00-10.00 Msza św. w kościele pw. Michała Archanioła przy ul. Prusa 78 we
Wrocławiu
10.00-11.00 serwis kawowy
11.00-11.30 Uroczyste otwarcie konferencji
11.30-12.00 prof. Hanna Barbara Gerl-Falkovitz, „In which Way the Term 'Truth’ Becomes Senseful? Edith Stein’s Critics of Martin Heidegger” (AUSTRIA/HEILIGENKREUZ, Europäisches Institut für Philosophie und Religion an der Phil.- Theol. Hochschule Benedikt XVI.)
12.00-12.30 prof. Anna Grzegorzyk, „Pojednanie światów. E. Stein – R. Ingarden – Jan Paweł II”, (POZNAŃ, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Centrum Badań im. Edyty Stein)
12.30-13.00 dyskusja
13.00-14.00 przerwa obiadowa
14.00-14.30 ks. dr Antonio Panaro, „Miłość teofanią prawdy o osobie.
Chrześcijański personalizm św. Jana Pawła II i św. Teresy Benedykty od Krzyża”, (WARSZAWA, Seminarium Misyjne Redemptoris Mater, Papieski Wydział Teologiczny)
14.30-15.00 dr Jadwiga Guerrero van der Meijden, „Dorobek Edyty Stein a kryteria orzekania eminens doctrina”, (KRAKÓW, Uniwersytet Jagielloński)
15.00-15.30 prof. Radosław Kuliniak, mgr Anna Siemieniec, „Kontakty prof.
Romana Ingardena z bp. Karolem Wojtyłą wokół pamięci o Edycie Stein w świetle dokumentów archiwalnych rodziny Ingardenów”, (WROCŁAW, Uniwersytet Wrocławski / WROCŁAW, Dom Edyty Stein)
15.30-16.00 dyskusja
16.00-16.30 Otwarcie wystawy „Roman Ingarden. Fotografie i dokumenty
z rodzinnego archiwum”
16.30-17.00 serwis kawowy17.00-17.30 Uroczystość wręczenia Nagród im. św. Edyty Stein
17.30-18.00 Koncert Jerzego Owczarza „W salonie u Edyty Stein”

13 października 2020 – wtorek:

8.00-9.00 Msza św. w kościele pw. Michała Archanioła przy ul. Prusa 78 we
Wrocławiu
9.00-9.30 serwis kawowy
9.30-10.00 ks. prof. Jerzy Machnacz, „Koncepcja człowieka u Edyty Stein
i kard. Karola Wojtyły” (WROCŁAW, Papieski Wydział Teologiczny)
10.00-10.30 dr Marta Łuczak, „Próba rekonstrukcji procesu modyfikacji tożsamości Edyty Stein na podstawie dostępnych materiałów autobiograficznych” (POZNAŃ)
10.30-11.00 mgr Katarzyna Domańska, „Edyta Stein – prekursorka «nowego
feminizmu» – droga do prawdy o kobiecie, o człowieku” (WARSZAWA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
11.00-11.30 dyskusja
11.30-12.00 poczęstunek
12.30-13.00 dr Barbara Kmiecik, „Edyta Stein w dialogu z człowiekiem na drodze do Prawdy” (OPOLE, Uniwersytet Opolski)
13.00-13.30 mgr Edward Skubisz, „Edyta Stein i współodczuwanie”, (WROCŁAW, Fundacja Krzyżowa)
13.30-14.00 mgr. lic. Marzena Rachwalska, „Aktualne ujęcie fenomenu przyjaźni: św. Edyta Stein i Roman Ingarden” (WROCŁAW, Papieski Wydział Teologiczny)
14.00-14.30 dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content