„Dialog o człowieku w drodze do prawdy: Jan Paweł II – Edyta Stein – Roman Ingarden”

mat.pras.

Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu i Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu zapraszają do udziału online w konferencji naukowej pt. DIALOG O CZŁOWIEKU W DRODZE DO PRAWDY: JAN PAWEŁ II – EDYTA STEIN – ROMAN INGARDEN „12-13 października 2020

Uchwałą Sejmu RP rok 2020 został ustanowiony Rokiem św. Jana Pawła II oraz Rokiem Romana Ingardena, których z Edytą Stein łączyła fenomenologia, jako metoda filozofowania, oraz szeroko rozumiana problematyka bytu osoby ludzkiej.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną konferencja odbędzie się
bez udziału słuchaczy. Wszystkie wystąpienia transmitowane będą online,
a także nagrywane i opublikowane w mediach społecznościowych.

O programie konferencji i jej przebiegu rozmawialiśmy z Anną Siemieniec z Domu Edyty Stein.

cz.1

cz.2

PROGRAM KONFERENCJI:
12 października 2020 – poniedziałek:

9.00-10.00 Msza św. w kościele pw. Michała Archanioła przy ul. Prusa 78 we
Wrocławiu
10.00-11.00 serwis kawowy
11.00-11.30 Uroczyste otwarcie konferencji
11.30-12.00 prof. Hanna Barbara Gerl-Falkovitz, „In which Way the Term 'Truth’ Becomes Senseful? Edith Stein’s Critics of Martin Heidegger” (AUSTRIA/HEILIGENKREUZ, Europäisches Institut für Philosophie und Religion an der Phil.- Theol. Hochschule Benedikt XVI.)
12.00-12.30 prof. Anna Grzegorzyk, „Pojednanie światów. E. Stein – R. Ingarden – Jan Paweł II”, (POZNAŃ, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Centrum Badań im. Edyty Stein)
12.30-13.00 dyskusja
13.00-14.00 przerwa obiadowa
14.00-14.30 ks. dr Antonio Panaro, „Miłość teofanią prawdy o osobie.
Chrześcijański personalizm św. Jana Pawła II i św. Teresy Benedykty od Krzyża”, (WARSZAWA, Seminarium Misyjne Redemptoris Mater, Papieski Wydział Teologiczny)
14.30-15.00 dr Jadwiga Guerrero van der Meijden, „Dorobek Edyty Stein a kryteria orzekania eminens doctrina”, (KRAKÓW, Uniwersytet Jagielloński)
15.00-15.30 prof. Radosław Kuliniak, mgr Anna Siemieniec, „Kontakty prof.
Romana Ingardena z bp. Karolem Wojtyłą wokół pamięci o Edycie Stein w świetle dokumentów archiwalnych rodziny Ingardenów”, (WROCŁAW, Uniwersytet Wrocławski / WROCŁAW, Dom Edyty Stein)
15.30-16.00 dyskusja
16.00-16.30 Otwarcie wystawy „Roman Ingarden. Fotografie i dokumenty
z rodzinnego archiwum”
16.30-17.00 serwis kawowy17.00-17.30 Uroczystość wręczenia Nagród im. św. Edyty Stein
17.30-18.00 Koncert Jerzego Owczarza „W salonie u Edyty Stein”,

13 października 2020 – wtorek:

8.00-9.00 Msza św. w kościele pw. Michała Archanioła przy ul. Prusa 78 we
Wrocławiu
9.00-9.30 serwis kawowy
9.30-10.00 ks. prof. Jerzy Machnacz, „Koncepcja człowieka u Edyty Stein
i kard. Karola Wojtyły” (WROCŁAW, Papieski Wydział Teologiczny)
10.00-10.30 dr Marta Łuczak, „Próba rekonstrukcji procesu modyfikacji tożsamości Edyty Stein na podstawie dostępnych materiałów autobiograficznych” (POZNAŃ)
10.30-11.00 mgr Katarzyna Domańska, „Edyta Stein – prekursorka «nowego
feminizmu» – droga do prawdy o kobiecie, o człowieku” (WARSZAWA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
11.00-11.30 dyskusja
11.30-12.00 poczęstunek
12.30-13.00 dr Barbara Kmiecik, „Edyta Stein w dialogu z człowiekiem na drodze do Prawdy” (OPOLE, Uniwersytet Opolski)
13.00-13.30 mgr Edward Skubisz, „Edyta Stein i współodczuwanie”, (WROCŁAW, Fundacja Krzyżowa)
13.30-14.00 mgr. lic. Marzena Rachwalska, „Aktualne ujęcie fenomenu przyjaźni: św. Edyta Stein i Roman Ingarden” (WROCŁAW, Papieski Wydział Teologiczny)
14.00-14.30 dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

(mat.pras./mat.wł.)

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content