Co Dolnoślązacy sądzą o ponownym zakrywaniu ust i nosa na ulicy?

pixabay.com

Od jutra (10 października) mamy obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej na terenie całego kraju. Strefa żółta zostaje rozszerzona na całą Polskę. Nos i usta będziemy musieli zakrywać nie tylko w sklepie, autobusie, ale także na ulicy, a zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Zapytaliśmy Dolnoślązaków, co sądzą o ponownym wprowadzeniu obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej?

W strefie żółtej obowiązuje m. in. limit jednej osoby na 4 m kw. na imprezach tj. wystawy czy konferencje, w siłowniach – jedna osoba na 7 m kw. W kinach może być 1/4 proc. publiczności. W imprezach rodzinnych może uczestniczyć do 75 osób, z wyłączeniem obsługi. W strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą otwarte od 6:00- 22:00. W całym kraju należy stosować bezpieczną odległość – na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content