Nowe ścieżki rowerowe w Trzebnicy

pixaby.com

Obecnie w Gminie Trzebnica do dyspozycji rowerzystów oddanych jest ok. 25 km ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych. W perspektywie najbliższych 3 lat długość ta ma szanse być podwojona. Wynika to z dużej popularności jaką (szczególnie w ciągu weekendów) cieszą się trzebnickie ścieżki rowerowe, które przebiegają przez najbardziej malownicze obszary miasta i gminy.

15 września Gmina Trzebnica stała się wraz z kilkunastoma innymi samorządami z terenu Dolnego Śląska członkiem stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna, które stawia sobie za cel wybudowanie do końca 2023 r. Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej. List intencyjny w tej sprawie podpisał burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, odpowiedzialny za sport i turystykę członek zarządu Województwa Dolnośląskiego Paweł Wybierała, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Dariusz Stasiak, przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Lasów Państwowych i Wód Polskich oraz kilkudziesięciu samorządowców z terenu Dolnego Śląska.

Dolnośląska Autostrada Rowerowa ma na celu utworzenie spójnej sieci dróg rowerowych z nawierzchni bitumicznej, której finansowanie zagwarantowane zostanie ze środków Unii Europejskiej. Z kolei ścieżki rowerowe, które w ramach Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej powstaną na terenie Gminy Trzebnica będą miały na celu wykonanie połączeń rowerowych: istniejącej ścieżki rowerowej w Będkowie ze ścieżką rowerową przebiegającą wzdłuż byłej drogi krajowej nr 5 i kończącej się w Wysokim Kościele, ścieżki rowerowej kończącej się w Ujeźdźcu Wielkim z budowaną właśnie ścieżką rowerową pomiędzy Książęcą Wsią a Gruszeczką(nowe połączenie jest wymagane, ponieważ Gmina Prusice nie wywiązała się ze swojej części projektu ścieżek i od 2018 roku do dziś, nie wykonała połączenia pomiędzy Brzykowem i Pawłowem Trzebnickim) oraz ścieżki rowerowej kończącej się w Sulisławicach z planowanymi ścieżkami rowerowymi w Gminie Zawonia.

Wymienione powyżej ścieżki rowerowe to jednak nie jedyne trasy rowerowe, w ramach projektowanej przebudowy drogi krajowej nr 15 do Jaźwin planowane jest wybudowanie wzdłuż niej ścieżki rowerowej.

O Dolnośląskiej Autostradzie Rowerowej pisaliśmy już wcześniej:

inf. pras. trzebnica.pl

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content