Rondo Reagana po remoncie

Fot. mat pras. MPK Wrocław

Podniesione perony oraz równa nawierzchnia – tak po remoncie wygląda węzeł przesiadkowy na Placu Grunwaldzkim. Od soboty 26 września na Rondo Reagana wróciła regularna komunikacja miejska.

Tramwaje linii 0P znów skręcają w prawo z ul. Piastowskiej na peron nr 3, a tramwaje linii 2, 4, 10 i 16 z Ronda w ulicę Curie-Skłodowskiej. Na swoje miejsca wróciły też autobusy linii 145 i 146.

Remont zakładał podniesienie peronów, tak by ułatwić pasażerom wsiadanie do pojazdów.

Olbrzymią rolę w tworzeniu przestrzeni miejskiej bez barier odgrywał Bartłomiej Skrzyński, Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych. Nie tylko konsultowałem z nim rozwiązania, które miały ułatwiać poruszanie się osobom z różnymi niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim sam
wychodził z licznymi inicjatywami
– mówi Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław.

Przy wszystkich peronach została wymieniona nawierzchnia. Beton zastąpił kostkę, która nie zdała egzaminu. Pozapadała się pod wpływem ciężaru wjeżdżających tu – w szczycie nawet co kilkadziesiąt sekund – autobusów. Obecnie solidny beton zapewnia idealnie równą płaszczyznę.

Nie da się poprawiać jakości komunikacji miejskiej bez inwestycji w infrastrukturę, a takie działania muszą się wiązać z utrudnieniami, zmianami tras itp. Dziękuję pasażerom za cierpliwość i liczę na to, że docenią zmiany na rondzie Reagana – dodaje Krzysztof Balawejder.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content