Zmarł ks. prof. Jan Krucina

Fot. mediatekajp2/Youtube

W wieku 92 lat zmarł ks. prof. dr hab. Jan Krucina, sekretarz abpa Bolesława Kominka oraz Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w latach 1988-1992.

Ks. Jan Krucina urodził się 14.10.1928 r. w Karwinie-Darkowie na Zaolziu w Czechosłowacji. Święcenia kapłańskie otrzymał 21.06.1959 r. we Wrocławiu. Studia specjalistyczne z zakresu filozofii praktycznej odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1959-1963, wieńcząc je w roku 1965 doktoratem z filozofii na podstawie pracy: „Dobro wspólne jako zasada społeczna”.

Od roku 1973 był profesorem nadzwyczajnym, a od 1993 – profesorem zwyczajnym. Był redaktorem naczelnym rocznika „Colloquium Salutis” i dyrektorem Wydawnictwa Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

W 2002 został odznaczony Krzyżem Komandorskim I Klasy Odznaki Honorowej za Zasługi dla Republiki Austrii.

gk/PWT/Wikipedia

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content