Jest porozumienie ws. Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej

mat. pras. UMWD

Zarząd Województwa na czele z marszałkiem Cezarym Przybylskim, przedstawił założenia projektu Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej, która ma połączyć wiele miejscowości w naszym regionie, z naciskiem na miejsca, które są ważne pod względem kulturalnym i historycznym.

W sumie będzie to ponad 400 km tras – informuje marszałek, Cezary Przybylski.

Dolnośląska Autostrada Rowerowa połączy wiele miejscowości na Dolnym Śląsku. Fot. UMWD

Inicjatorem przedsięwzięcia jest stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, skupiające kilkadziesiąt dolnośląskich samorządów i od kilku lat wspierające rozwój społeczny, gospodarczy i kulturowy w regionie. Stowarzyszenie wśród swoich najważniejszych celów stawia łączenie wspólnot lokalnych, a także promocję i realizację wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego.

Partnerami przedsięwzięcia, oprócz dolnośląskich samorządów, są Wody Polskie, PKP S.A., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Lasy Państwowe, czyli instytucje, które są w części właścicielami działek przez które będzie przebiegać Dolnośląska Autostrada Rowerowa. Samorządy będą odpowiedzialne w szczególności za zapewnienie wkładu własnego do finansowania, wybór wykonawców projektu i robót budowlanych, a także późniejsze utrzymanie nowej infrastruktury.

DAR uzupełni układ transportowy na Dolnym Śląsku i pozwoli ograniczać zjawisko wykluczenia komunikacyjnego. Projekt nada także nowy impuls lokalnym planom rozwoju ruchu turystycznego, promocji, a także pozytywnie wpłynie na dynamiczny rozwój lokalny i regionalny.

Zawarte porozumienie wpisuje się w lokalne strategie rozwoju, a także w Dolnośląską Politykę Rowerową.

Dolnośląska Autostrada Rowerowa ma zostać wykonana do 2023 r.

inf. pras. UMWD

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content