„Niektórzy z nich są dla mnie jak Anioły Stróże”

fot. ks. Rafał Kowalski

„To więź wiary, nadziei i miłości. Tworzymy wspólnotę ludzi, którzy chcą pomagać ciężko chorym, którzy nie mają szans zaistnieć – tak o „Miasteczku Nadziei” mówią same założycielki. Przez 30 lat z pomocy ośrodka skorzystało tysiące osób, a prezes Stowarzyszenia św. Celestyna została nazwana „polską doktor Quinn”. Radio Rodzina odwiedziło „Miasteczko Nadziei” w Mikoszowie

W ramach inwestycji z funduszów europejskich przebudowany został zabytkowy budynek gospodarczy, któremu nadano nowe funkcje społeczne i edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem niezbędnego wyposażenia. Powstały obiekt służy rehabilitacji społeczno-zawodowej i integracji osób niepełnosprawnych. W obiekcie stworzono pomieszczenia dla: Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z pracowniami, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz gabinety medyczne niezbędne do obsługi placówki (psychiatra, psycholog, gabinet pielęgn.–zabiegowy).

O idei „Miasteczka Nadziei” w Mikoszowie mówią: dr.n. med. Krystyna Kobel – Buys – współzałożycielka i Prezes Stowarzyszenia Świętego Celestyna oraz Małgorzata de Haan – współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Świętego Celestyna.

O swojej pracy opowiedziała Radiu Rodzina Grażyna Jańczak – psychiatra.

Miasteczko Nadziei ma profesjonalną opiekę. Wśród personelu są:
Justyna Zioło – nauczyciel wspomagający oraz Anna Michałek – wychowawca.

Łukasz Sikora – kierownik ds. produkcji i sprzedaży w firmie zatrudniającej osoby niepełnosprawne mówi nt. aktywizacji osób z dysfunkcjami w pracowni ceramicznej.

Magdalena Błaszczuk – osoba niepełnosprawna podzieliła się doświadczeniem swojej pracy w placówce, akceptacją oraz samorealizacją. – Niektórzy ludzi tutaj są dla mnie Aniołami Stróże. To super miejsce, dzięki niemu mogę wstać codziennie z łóżka – mówi dla Radia Rodzina.

Niedawno miała miejsce przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych.

Największym marzeniem jest wybudowanie kaplicy – mówi współzałożycielka ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Mikoszowie.

 Idea „Miasteczka Nadziei” jest bliska Agacie Hęciak – kierowniczce działu rehabilitacji i terapii zajęciowej w Ośrodku św. Jerzego we Wrocławiu.

POSŁUCHAJ:

Więcej o działalności Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie:

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content