Wyniki matur na Dolnym Śląsku – poniżej średniej krajowej

pixabay

Dolnośląscy absolwenci poradzili sobie gorzej niż maturzyści w ubiegłych latach. Egzamin dojrzałości zdało 72% z nich, w całej Polsce maturę zdało 74% uczniów, oznacza to, że Dolny Śląsk zaniżył średnią krajową.

Do egzaminów w pierwszym terminie przystąpiło 16 326 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Maturę zdało ogółem 11789 uczniów w naszym regionie. Przypominamy, że egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 30% punktów.

Najlepiej z egzaminem poradzili sobie absolwenci liceów ogólnokształcących, 81% z nich zdało maturę (8471 uczniów), wśród absolwentów technikum maturę zdało 56% (3318 uczniów).

Biorąc pod uwagę licea, mamy w regionie taki sam wskaźnik zdawalności jak w kraju – 81%. W technikach w skali Polski maturę zaliczyło w pierwszym terminie 62% zdających, a na Dolnym Śląsku było to tylko 56% stąd gorsza średnia ogólna.

Jak prezentują się wyniki we Wrocławiu?

W Stolicy Dolnego Śląska zdawalność wyniosła 80,7%. Dobrze wypadły wyniki w liceach, gdzie zdało 85,6% abiturientów. W technikach zdawalność była na poziomie 65%.  

Jednym z liceów we Wrocławiu, w którym zdawalność wyniosła 100% jest Liceum Ogólnokształcące nr 9.

Mówiła dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 9 we Wrocławiu – Izabela Koziej.

Dyrektor podkreśla, że tak dobry wynik wśród maturzystów zdarzał się w LO nr 9 wielokrotnie.

Przyjrzeliśmy się jeszcze wynikom w powiatach. Najgorzej na Dolnym Śląsku wypadł powiat wałbrzyski i wrocławski, kolejno 39% i 39,1% zdawalności. Najlepiej poradził sobie powiat kamiennogórski, gdzie poziom zdawalności wyniósł 79,2%.

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30 % punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych może przystąpić do sesji poprawkowej we wrześniu. Chcąc przystąpić do egzaminu poprawkowego, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć do 14 sierpnia 2020 r. do dyrektora szkoły, którą ukończył. 

Informacja o tym, gdzie egzamin poprawkowy się odbędzie, zostanie opublikowana na stronie internetowej macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 31 sierpnia br.

Egzaminy poprawkowe odbędą się 8 września o godz. 14:00.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content