Ubezpieczenie studenta pracującego na wakacjach

pixabay.com

Studenci w okresie wakacji chętnie podejmują się pracy na umowę zlecenie. Zatrudnienie studenta w taki sposób to oszczędność dla firmy, która nie musi za niego płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Oczywiście, tylko wtedy, jeśli spełnia określone warunki.

Zwolnienie ze składek dotyczy osób, które posiadają status studenta. Narodowość oraz kraj, w którym odbywają się studia nie mają znaczenia.

A to oznacza, że zwolniony z opłacania składek od umowy zlecenia wykonywanej w Polsce jest np. Ukrainiec, który studiuje w Warszawie, a także Polak studiujący w Berlinie – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Oczywiście tylko do ukończenia 26 lat – dodaje.  

Ze zwolnienia w opłacaniu składek nie skorzysta także student, który podpisuje umowę zlecenia z własnym pracodawcą, (u którego pracuje już na umowę o pracę). Jeśli ktoś skończył studia lub chwilowo nie ma statusu studenta, powinien poinformować o tym swojego zleceniodawcę. Będzie on musiał zgłosić takiego pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacać składki.

Po ukończeniu przez studenta 26 lat obowiązek zgłoszenia go do ubezpieczenia ma szkoła wyższa, pod warunkiem, że student nie ma innego tytułu do ubezpieczenia, jak np. umowa o pracę czy zlecenie. Natomiast dziecko, które jest pełnoletnie i się nie uczy, powinno zarejestrować się w urzędzie pracy. Wówczas UP zgłosi je do ubezpieczenia zdrowotnego.

mat.pras.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content