6 mln zł dla OSP na Dolnym Śląsku

fot. Radio Rodzina

416 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w całym województwie otrzymało dotację o łącznej kwocie 6 mln zł. Fundusze pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej przyczynią się do zakupu m. in. detektorów do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla, motopomp, czy systemów alarmowania.

O wsparciu dla OSP opowiada dyrektor WFOŚiGW we Wrocławiu – Łukasz Kasztelowicz.

Jedną z jednostek, które otrzymały wsparcie jest OSP w Rakuszycach. Ireneusz Łapuszyński, sekretarz OSP Rakuszyce informuje, na co jednostka przeznaczy otrzymane fundusze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu już zapowiedział, że za rok powtórzy program wsparcia dla jednostek OSP na Dolnym Śląsku.


Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl