Wygraj wakacje w Łebie. Ruszył konkurs „Z rodziną nad morze”

Caritas

Nie musisz się martwić o zorganizowanie przejazdu, wyżywienie, sprzęt sportowy, bliskość kościoła, doborowe towarzystwo, piaszczystą plażę i jod w powietrzu – to wszystko czeka na Ciebie w zasięgu ręki! Wystarczy nas słuchać i wysłać SMS z prawidłową odpowiedzią na przynajmniej jedno z pytań konkursowych. Zwycięzców poznamy 3 sierpnia!

Radio Rodzina i Wrocławska Caritas zorganizowali konkurs, którego nagrodą jest tygodniowy pobyt dla dwóch osób w ramach Wyjazdowej Aktywizacji Seniorów w Ośrodku Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

– Klimat, jedzenie i ludzie są tam fantastyczni, zapewnia Pan Andrzej:

O konkursie rozmawialiśmy już na naszej antenie w audycji „Dziś w Kościele”.

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zaprasza na wczasy w Łebie. Wakacyjny konkurs w Radiu Rodzina!

Regulamin konkursu antenowego „Z rodziną nad morze

1. Organizatorzy konkursu i fundatorzy nagród.

a)      Grupy Medialna Johanneum (samodzielna jednostka organizacyjnea Archidiecezji Wrocławskiej), siedziba ul. Katedralnej 4, 50-328 Wrocław,

b)      Caritas Archidiecezji Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Katedralnej 7, 50-328 Wrocław, NIP: 898-10-47-145

2. Zasady uczestnictwa w konkursie. 

a)Wziąć udział w konkursie może każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która odpowie (w formie wiadomości tekstowej) poprawnie na przynajmniej jedno z pytań konkursowych, jakie w terminie od 1 do 31 lipca 2020 r. pojawią się na antenie Katolickiego Radia Rodzina.

b)Każda prawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe będzie traktowana jako jedno zgłoszenie do udziału w konkursie, bez względu na ilość znaków zawartych w przysłanej wiadomości. Warunkiem wygranej jest odebranie telefonu od prowadzącego audycję w dniu rozstrzygnięcia konkursu tj. 3 sierpnia 2020 r.

c)Odpowiedzi na pytania konkursowe należy wysyłać na nr 72601 (koszt jednej wiadomości SMS wynosi 2 zł + VAT), wiadomość rozpoczynając od słowa RODZINA.

d)    Nagrodą w konkursie jest jeden tygodniowy pobyt dla dwóch osób w ramach Wyjazdowej Aktywizacji Seniorów w Ośrodku Caritas Archidiecezji Wrocławskiej znajdującym się w Łebie w terminie 26.08 do 05.09 2020 r.

e)    Z nagrody będą mogły skorzystać osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

f)Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

g)Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zasady przyznawania nagród.

a)Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 sierpnia 2020 r. w paśmie porannym Radia Rodzina.  

b)O wygranej i sposobie jej odbioru zwycięzca konkursu będzie poinformowany telefonicznie przez osobę, prowadzącą konkurs. W przypadku braku możliwości dodzwonienia się do osoby pierwszej wylosowanej osoby jako zwycięzca konkursu prowadzący dzwoni do kolejnej osoby.

c)W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Katolickiego Radia Rodzina oraz Caritas Archidiecezji Wrocławskiej ani członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

d)Uczestnik konkursu potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem konkursu oraz akceptuje jego treść i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.

e)Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane w celu realizacji konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

4. Odbiór nagród

a)Dane zwycięzcy konkursu Grupa Medialna Johanneum przekaże niezwłocznie do Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

b)    Zwycięzca w celu ustalenia szczegółów dotyczących odbioru nagrody skontaktuje się Caritas Archidiecezji Wrocławskiej pod numerem telefonu 662-218-277,

c)    Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

d)    Nagroda może zostać zrealizowana jedynie we wskazanym terminie przez osoby wskazane w informacji przekazanej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

e)osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu ze strony organizatorów są: ks. Rafał Kowalski i Paweł Trawka.  

5. Informacja dotycząca podatku.

Do nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

inf.wł./Caritas Wrocławska

Regulamin konkursu antenowego „Z rodziną nad morze

1. Organizatorzy konkursu i fundatorzy nagród.

a)      Grupy Medialna Johanneum (samodzielna jednostka organizacyjnea Archidiecezji Wrocławskiej), siedziba ul. Katedralnej 4, 50-328 Wrocław,

b)      Caritas Archidiecezji Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Katedralnej 7, 50-328 Wrocław, NIP: 898-10-47-145

2. Zasady uczestnictwa w konkursie. 

a)Wziąć udział w konkursie może każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która odpowie (w formie wiadomości tekstowej) poprawnie na przynajmniej jedno z pytań konkursowych, jakie w terminie od 1 do 31 lipca 2020 r. pojawią się na antenie Katolickiego Radia Rodzina.

b)Każda prawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe będzie traktowana jako jedno zgłoszenie do udziału w konkursie, bez względu na ilość znaków zawartych w przysłanej wiadomości. Warunkiem wygranej jest odebranie telefonu od prowadzącego audycję w dniu rozstrzygnięcia konkursu tj. 3 sierpnia 2020 r.

c)Odpowiedzi na pytania konkursowe należy wysyłać na nr 72601 (koszt jednej wiadomości SMS wynosi 2 zł + VAT), wiadomość rozpoczynając od słowa RODZINA.

d)    Nagrodą w konkursie jest jeden tygodniowy pobyt dla dwóch osób w ramach Wyjazdowej Aktywizacji Seniorów w Ośrodku Caritas Archidiecezji Wrocławskiej znajdującym się w Łebie w terminie 26.08 do 05.09 2020 r.

e)    Z nagrody będą mogły skorzystać osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

f)Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

g)Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zasady przyznawania nagród.

a)Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 sierpnia 2020 r. w paśmie porannym Radia Rodzina.  

b)O wygranej i sposobie jej odbioru zwycięzca konkursu będzie poinformowany telefonicznie przez osobę, prowadzącą konkurs. W przypadku braku możliwości dodzwonienia się do osoby pierwszej wylosowanej osoby jako zwycięzca konkursu prowadzący dzwoni do kolejnej osoby.

c)W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Katolickiego Radia Rodzina oraz Caritas Archidiecezji Wrocławskiej ani członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

d)Uczestnik konkursu potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem konkursu oraz akceptuje jego treść i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.

e)Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane w celu realizacji konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

4. Odbiór nagród

a)Dane zwycięzcy konkursu Grupa Medialna Johanneum przekaże niezwłocznie do Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

b)    Zwycięzca w celu ustalenia szczegółów dotyczących odbioru nagrody skontaktuje się Caritas Archidiecezji Wrocławskiej pod numerem telefonu 662-218-277,

c)    Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

d)    Nagroda może zostać zrealizowana jedynie we wskazanym terminie przez osoby wskazane w informacji przekazanej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

e)osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu ze strony organizatorów są: ks. Rafał Kowalski i Paweł Trawka.  

5. Informacja dotycząca podatku.

Do nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

inf.wł./Caritas Wrocławska

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl