Czy szkoły przygotowane są na egzamin ósmoklasisty?

librestock.com

Egzamin ósmoklasisty to pierwsze duże wyzwanie przed uczniami szkół podstawowych. W tym roku w egzaminie weźmie udział ok. 348 tys. uczniów. Tegoroczne testy, podobnie jak matury, odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym.

Marek Sempik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 we Wrocławiu, informuje, jak szkoła została przygotowana pod względem bezpieczeństwa.

Podczas egzaminu należy przestrzegać wytycznych sanitarnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Jednym z wymogów podejścia do testu to bycie osobą w pełni zdrową – informuje CKE.

Zapytaliśmy dyrektora Marka Sempika, co się stanie w przypadku, gdy dziecko pojawi się z jakimiś objawami ?

Egzaminy rozpoczną się  we wtorek 16 czerwca językiem polskim, dzień później uczniowie będą pisać test z matematyki, a 18 czerwca zmierzą się z językiem obcym nowożytnym.  

Dyrektor wszystkim uczniom życzy powodzenia.

Od roku 2022 ósmoklasista przystąpi do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Inf. Ilona Baran

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content