Ubezpieczenie na życie bez karencji – czy to możliwe?

fot. Radio Rodzina

Zakup polisy na życie to najlepsze rozwiązanie, aby zabezpieczyć finansowo przyszłość swoją i najbliższych. Szukając oferty ubezpieczenia, należy zwracać uwagę na zakres ochrony, wysokość składek oraz kwotę odszkodowania. Wiele osób zapomina jednak o okresie karencji, który jest istotnym kryterium wyboru polisy.  Dlaczego jest to tak ważne i czy istnieją ubezpieczenia na życie z pełnym zakresem ochrony od dnia podpisania umowy?

Czym jest karencja w polisie na życie?

Okres karencji to czas, w którym ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie zdarzeń, które objęte są ochroną. Oznacza to, że od razu po podpisaniu umowy nie będziesz w pełni objęty ubezpieczeniem. Okres karencji wynosi zazwyczaj od 1 miesiąca nawet do 2 lat i przez ten czas nie dostaniesz odszkodowania, nawet gdy wystąpiły szkody, na które została wykupiona polisa. Ma to zabezpieczyć interesy firmy na wypadek świadomego wprowadzenia w błąd towarzystwa ubezpieczeniowego przez klienta po to, aby uzyskać świadczenie pieniężne.

W jakich przypadkach obowiązuje karencja?

Ubezpieczenie na życie jest formą ochrony na wypadek wystąpienia zdarzeń losowych, które mogą wpłynąć na utratę płynności finansowej lub uniemożliwić samodzielną egzystencję. Podczas podpisywania umowy z ubezpieczycielem wypełnia się ankietę o swoim stanie zdrowia. Niestety niektórzy klienci zatajają ważne kwestie, takie jak ciężkie choroby przewlekłe, i liczą na to, że po wykupieniu polisy, zostaną im udostępnione z tego tytułu środki pieniężne. Okres karencji ma zapobiegać takim przypadkom, gdyż założeniem polisy jest wypłata odszkodowania za nagłe, niezaplanowane zdarzenia losowe.

Jakie sytuacje są objęte karencją? Są to:

·         ciężka choroba,

·         pobyt w szpitalu,

·         operacja,

·         urodzenie dziecka,

·         zgon w wyniku samobójstwa.

Więcej na ten temat przeczytamy na: https://porownywarka-ubezpieczen.pl/ubezpieczenie-na-zycie-bez-karencji-czy-to-mozliwe/.
W artykule omówione zostały także okresy karencji z podziałem na ubezpieczenie indywidualne i grupowe.

Polisa na życie bez karencji

Ubezpieczenia, których zakres ochrony obejmuje wymienione wyżej przypadki, zawsze mają konkretny okres karencji. Należy jednak pamiętać, że nie obowiązuje ona, jeżeli np. w wyniku wypadku ubezpieczony trafił do szpitala i przeszedł poważną operację. W tej sytuacji świadczenie zostanie wypłacone, gdyż zdarzenie to nie było zaplanowane. Polisa bez karencji dotyczy więc zdarzeń losowych, a ochrona obowiązuje już od dnia podpisania umowy z ubezpieczycielem.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content