Stypendia prezydenta Wrocławia dla studentów – nabór do 30 czerwca

fot. wca.wroc.pl

Wrocławskie Centrum Akademickie zaprasza do udziału w nowej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego. Dzięki wsparciu miasta, młodzi uczeni mogą otrzymywać 500 zł, 1000 zł lub nawet 2000 zł miesięcznie.

O stypendium finansowane ze środków gminy Wrocław mogą ubiegać się: laureaci olimpiad przedmiotowych, osoby wyjeżdżające, by studiować na zagranicznych uczelniach lub doktoranci z wybitnymi osiągnięciami naukowymi.

Chcemy w ten sposób wspierać młodych, zdolnych studentów, by rozwijali talent i swoje pasje – tłumaczy Tomasz Janoś, dyrektor Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

Podobnie z osobami, które wyjeżdżają kształcić się za granicę, by zdobywać doświadczenie i międzynarodowe kontakty przydatne w późniejszej pracy akademickiej.

Jak zawalczyć o stypendium?

By aplikować o stypendium należy zarejestrować się na stronie WCA i złożyć wniosek wraz z dokumentami do 30.06 br. (doktoranci, laureaci olimpiad) lub do 31.11 (osoby wyjeżdżające za granicę) – wyjaśnia Tomasz Janoś.

Prestiż dokonań doktorantów

Osiągnięcia doktorantów uczelni publicznych i niepublicznych powinny dotyczyć dziedzin, które odpowiadają sześciu kategoriom stypendialnym:

  1. Stypendium im. Ludwika Hirszfelda: w zakresie nauk biologicznych i medycznych;
  2. Stypendium im. Hugona Steinhausa: w zakresie nauk matematycznych;
  3. Stypendium im. Maxa Borna: w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;
  4. Stypendium im. Wincentego Stysia: w zakresie nauk społecznych i humanistycznych;
  5. Stypendium im. Jerzego Grotowskiego: w zakresie sztuki;
  6. Stypendium im. Jana Mozrzymasa: w zakresie badań interdyscyplinarnych.

Jak zapewnia szef projektu Tomasz Janoś: –To wyróżnienie dla najlepszych, a jest o co powalczyć.

Wysokość stypendium

Po rozstrzygnięciu konkursu, stypendia zostaną przydzielone kilkudziesięciu osobom. Wsparcie będzie wypłacane przez 9 miesięcy w roku akademickim 2020/2021.

Dla doktorantów – 2000 zł miesięcznie
Dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów – 1000 zł miesięcznie
Dla studentów wyjeżdżających za granicę – 500 zł miesięcznie

Za realizację zadania odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Regulamin i zgłoszenia dostępne są na stronie https://wca.wroc.pl/o-studenckim-programie-stypendialnym

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content