Hanna Suchocka laureatką Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego

fot. wikipedia.pl

Była premier RP otrzymała nagrodę „za owocny udział w stworzeniu fundamentów III Rzeczypospolitej” .

Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego przyznawana jest od 2004 roku. Otrzymują ją osoby oraz instytucje, które myślą o państwie jako dobru wspólnym.

Dr Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz Sekretarz Kapituły Nagrody tak uzasadnia wybór tegorocznej laureatki:

Hanna Suchocka po przełomie ’89 roku dążyła do demokratycznych przemian w naszym kraju. Na stanowisku premiera stała na straży wolności, demokracji oraz poszanowania prawa. Niejednokrotnie udowodniła, iż są to wartości dla niej najwyższe.

Z kolei Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia podkreśla ogromny wkład Hanny Suchockiej w rozwój samorządności oraz idei samorządu terytorialnego:

Nie możemy zapominać, że to rząd Hanny Suchockiej jest autorem reformy samorządowej, zakładającej wprowadzenie powiatów i dużych województw. Z dzisiejszej perspektywy widzimy, jak ważna była tamta inicjatywa i jak mocno przyczyniła się do budowy samorządu, który znamy dzisiaj. Szczególnie we Wrocławiu jesteśmy za to bardzo wdzięczni – podkreślił Jacek Sutryk.

Nagroda wręczana jest co roku 4 czerwca. Tym razem, z powodu pandemii uroczystość się nie odbędzie. Laureatka odbierze wyróżnienie prawdopodobnie dopiero jesienią.

Hanna Suchocka (ur. 1946) – pierwsza w Polsce kobieta – premier. Była ministrem, prokuratorem generalnym i ambasadorem. Nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dama Orderu Orła Białego.

W latach 1992–1993 Prezes Rady Ministrów, w latach 1997–2000 minister sprawiedliwości i prokurator generalny, w latach 2001–2013 ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim. W latach 1980–1985 i 1989–1991 posłanka na Sejm PRL VIII kadencji i na Sejm kontraktowy oraz w latach 1991–2001 na Sejm I, II i III kadencji.  

mat.pras.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content