30 lat niezależności samorządu we Wrocławiu

I Rada Miejska Wrocławia powołana w 1990 roku

4 czerwca 1990 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej Wrocławia. Kilka dni wcześniej, 27 maja przeprowadzono pierwsze w pełni demokratyczne wybory. Dziś wspominamy te wydarzenia i pytamy, jak przez ten czas zmienił się Wrocław.

W składzie pierwszej Rady Miejskiej Wrocławia zasiadało 70 radnych. Znakomita większość należała wówczas do Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Pierwszym przewodniczącym został nieżyjący już prof. Stanisław Miękisz. Przedstawiciele miasta złożyli dziś na jego grobie kwiaty.

Wybór prezydenta

4 czerwca 1990 r. podczas pierwszej sesji RM na urząd prezydenta Wrocławia wybrano 33-letniego Bogdana Zdrojewskiego – wspomina obecny przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Jarosław Charłampowicz.

Lata 90. pozwoliły wypracować demokratyczne rozwiązania, nowe modele zarządzania miastem. –Dziś, można powiedzieć, kontynuujemy dzieła zapoczątkowane przez I zarząd miasta – dodaje przewodniczący.

Z okazji 30. rocznicy wyboru Bogdana Zdrojewskiego na prezydenta Wrocławia, szef Rady Miejskiej złożył serdeczne życzenia.

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY:

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content