20 artystów otrzymało stypendia Prezydenta Wrocławia

mat.pras.

Poznaliśmy nazwiska kolejnych 20 wrocławskich artystów, którzy otrzymali stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia. Zwycięzcy będą otrzymywać 2500 tys. zł brutto miesięcznie przez pół roku.

W drugim naborze wniosków o przyznanie stypendium na drugie półrocze 2020 roku złożono w sumie 151 wniosków. W puli na ten cel było 300 tys. zł. Stypendia przyznano twórcom związanym z takimi dziedzinami jak: literatura, teatr, muzyka, film, sztuki wizualne oraz w zakresie upowszechniania kultury.

Wśród zwycięzców znaleźli się m.in.:

  • Agnieszka Kłos (literatura), planująca napisać powieść, której akcja rozgrywa się we Wrocławiu w latach 80. i 90. XX w. oraz na południu Francji. Jej bohaterem będzie chłopiec w okresie adolescencji, odmawiający podjęcia schematycznych ról.
  • Joanna Mielewczyk-Gaweł (film), która nakręci dokument przedstawiający losy polskich i niemieckich mieszkańców Wrocławia. W dwóch wersjach językowych (polskiej i niemieckiej).
  • Paweł Hendrich (muzyka), jego przedsięwzięciem jest skomponowanie utworu, na podstawie którego wykonana będzie „instal-akcja” (koncert poszerzony o wydarzenia performatywne). Źródłem koncepcji jest trwająca pandemia i związane z nią ograniczenia.
  • Piotr Jędrzejewski (sztuki wizualne), który przygotuje obiekt kinetyczny „Anioł Stróż” na wystawę polskiej rzeźby w galerii Zachęta w Warszawie. Obiekt będzie kolejnym z serii prac, które przemieszczają się, „latają” w przestrzeni na rozpiętych, pomiędzy ścianami, stalowych linach.
  • Paulina Galanciak (upowszechnienie kultury), planująca zbadać realne potrzeby osób z niepełnosprawnościami w kontekście korzystania z kultury Wrocławia.

– Wybraliśmy 20 bardzo dobrych projektów – mówił Jerzy Pietraszek, dyrektor Wydziału Kultury, przewodniczący Komisji Stypendialnej. – Niezmiernie się cieszę z jakości prac które napłynęły. Pokazuje to olbrzymi potencjał wrocławskich artystów i animatorów.

Pełną listę zwycięzców II edycji programu stypendialnego dla artystów można znaleźć tutaj: https://bip.um.wroc.pl/artykul/376/45630/wyniki-ii-edycji-programu-stypendialnego-dla-artystow

O stypendium mogli wnioskować sami artyści, przedstawiając dotychczasowy dorobek i projekt planowanego przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem. Zamysł należało opisać, podać cel i zakładane rezultaty, pamiętając, że stypendium nie może być wydatkowane na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki, czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Trwa nabór do III edycji

Prezydent Jacek Sutryk ogłosił trzeci nabór wniosków będący elementem Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej. Jest to nabór dodatkowy, w którym artyści mogą aplikować o stypendium na bieżące półrocze. Na ten cel zostanie przeznaczone kolejne 300 tys. zł.

Na program pomocowy dla sektora kultury planujemy przeznaczyć do końca roku 12 mln zł – zapowiedział już w kwietniu prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. – Nasz pakiet kierujemy głównie do osób i podmiotów, których funkcjonowanie jest ograniczone lub uniemożliwione przez epidemię.

Wnioski stypendialne należy składać w terminie do 30 czerwca 2020 r. w wersji pisemnej lub elektronicznej w Urzędzie Miejskim Wrocławia (Wydział Kultury), ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, e-mail: stypendia.kultura@um.wroc.pl, na kopercie lub w tytule maila wpisując: „stypendia – Wydział Kultury”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 lipca 2020 r. Wyniki konkursu zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wysokość stypendium wynosi 2000 zł brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane będzie przez 6 miesięcy na podstawie umowy stypendialnej. Więcej informacji: https://bip.um.wroc.pl/artykul/376/45621/stypendia-dla-osob-zajmujacych-sie-tworczoscia-artystyczna-oraz-upowszechnianiem-kultury

mat. pras. /DD

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content