Duże zmiany na Placu Społecznym

fot. Radio Rodzina

Czy czeka nas nowy Plac Społeczny we Wrocławiu? wszystko na to wskazuje. Nowy Plac Społeczny 2.0 to inicjatywa mająca na celu włączenie mieszkańców Wrocławia w proces decyzyjny dotyczący zagospodarowania części rekreacyjnej obecnego placu.

O pomyśle na zagospodarowanie terenu opowiada Karol Przywara – prezes stowarzyszenia Bezpartyjny Wrocław.

Place przebudowywane wg wizji mieszkańców to nie jest nic nowego – podkreśla prezes.

Naszą ideą jest przekazanie możliwości decyzji mieszkańcom i wypracowanie rozwiązania, które uzupełniłoby plany miasta ws. przebudowy Placu. Wydzielone miejsce musiałoby wpisywać się w nową architekturę oraz uwzględniać potrzeby użytkowników nowych budynków – mieszkańców, przedsiębiorców, pracowników biur. Czy powstanie park kieszonkowy z częścią kawiarnianą czy tereny rekreacyjne z urządzeniami do uprawiania sportu, czy inny sposób zagospodarowania – decyzja ostatecznie należałaby do mieszkańców

– dodaje Karol Przywara.

Zmiana Placu Społecznego ma odbyć się etapami:

  1. Wydzielenie przestrzeni możliwej do zagospodarowania na tereny rekreacyjne.
  2. Organizacja pogłębionej dyskusji na temat ram zagospodarowania obszaru wyznaczonego (panele miejskie, spotkanie miejskie).
  3. Przygotowanie wytycznych projektowych oraz ustalenie maksymalnego budżetu.
  4. Pierwszy etap konkursu – ocena przez komisję złożoną z mieszkańców, planistów i przedstawicieli Urzędu kompatybilności projektów z założeniami.
  5. Drugi etap konkursu – głosowanie na projekty.

Inf. pras. stowarzyszenie BW

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content