100. rocznica urodzin Jana Pawła II w Grodziszczu

mat.pras.

Sejm VIII kadencji ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. Również Szkoła Podstawowa w Grodziszczu w tym roku przygotowywała się do uczczenia jubileuszu Jego urodzin w szczególny sposób. Planowano ten dzień spędzić wyjątkowo: razem ze społecznością lokalną uczestniczyć we Mszy Świętej w kościele w Grodziszczu, a później w uroczystym koncercie poświęconym Ojcu Świętemu oraz w przedstawieniu dla mieszkańców wsi. Niestety, rok 2020 okazał się trudny i nieprzewidywalny- trzeba było zweryfikować plany.

Pandemia Covid -19 zamknęła nas w domach, ale cała społeczność szkoły zjednoczyła się symbolicznie we wspólnej modlitwie w intencji uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Grodziszczu w dniu urodzin Jana Pawła II – o godz. 18.00. Msza była transmitowana na stronie Sołectwa Wsi Grodziszcze.

W placówce dużą wagę przywiązuje się do kultywowania pamięci tego Wielkiego Rodaka. Kolejne roczniki uczestniczą w obchodach Dnia Patrona, konkursach plastyczno- literackich, akcjach Papieskiego Dzieła Misyjnego, organizują wystawy okazjonalne i stałe poświęcone Patronowi, a także coroczny Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II i uczniowie z opiekunami mają możliwość uczestniczenia w zjazdach tego stowarzyszenia.

inf. mat.pras. / UG Świdnica

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content