Abp Kupny: nie idźmy za głosem fałszywych proroków

fot. youtube.pl

Nie słuchajmy przedstawicieli świata bez wartości i bez miłości, którzy nas dzielą i którzy słowami pełnymi jadu oraz złośliwości hejtują i obrażają lekarzy, pielęgniarki, pracowników medycznych czy zarażonych górników – mówił abp Józef Kupny, przewodnicząc we wrocławskiej katedrze Mszy św. z okazji V Pielgrzymki Ludzi Pracy. Bądźmy solidarni. – Starajmy się tym wszystkim, którzy dziś odzierani są z ludzkiej godności, udzielać wsparcia naszym słowem, działaniem i modlitwą – dodał hierarcha.

Ze względów bezpieczeństwa spotkanie, które odbywa się każdego roku w Henrykowie i gromadzi ponad tysiąc uczestników – pracowników, przedsiębiorców, przedstawicieli władz i związków zawodowych, tym razem zostało ograniczone do wspólnej modlitwy w katedrze wrocławskiej, w której – zgodnie z obowiązującymi normami – uczestniczyło 130 osób.

W homilii pasterz Kościoła wrocławskiego zauważył, że tegoroczne spotkanie dolnośląskiego świata pracy zbiega się z uroczystościami 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, podkreślając, że papież Polak wniósł nieoceniony wkład w historię naszego kraju, Europy i świata, a także w historię Kościoła powszechnego. – W trudnym dla nas czasie, kiedy zmagamy się z pandemią i stawiamy partanie o przyszłość naszych rodzin i społeczeństwa warto zapytać o to, co on dziś miałby nam do powiedzenia – mówił metropolita wrocławski. Przywołał przy tym słowa, którymi Karol Wojtyła rozpoczął swój pontyfikat: „Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”, tłumacząc, że Chrystus wie, co człowiek nosi w swoim sercu. – On jeden doskonale zna nasze radości, niepokoje, nadzieje, lęki, tęsknoty – zaznaczył abp Kupny. – Tylko On ma odpowiedź na pytania, które stawiamy sobie w obecnej chwili – dodał hierarcha.

Ksiądz arcybiskup podkreślił również, że św. Jan Paweł II był człowiekiem, w którego życiu wyraźnie uwidaczniały się cierpienie i niepewność jutr, a jego droga do świętości wiodła przez wiele doświadczeń życiowych. Papież – jak zaznaczył abp Kupny – przyjmował te wydarzenia z wiarą w to, że historię człowieka ostatecznie prowadzi Pan Bóg, a śmierć nie jest pragnieniem Stwórcy i tej głębokiej wiary nigdy nie utracił. – Gdyby dziś żył na pewno dobrze rozumiałby osoby przebywające w izolacji i kwarantannie, modliłby się za chorych i ich rodziny. Sam przecież chorował i cierpiał w warunkach odosobnienia. Rozumiał pracę lekarzy, pielęgniarek i pracowników medycznych, za których często się modlił i z którymi często się spotykał – mówił pasterz Kościoła wrocławskiego.

W dalszej części homilii abp Kupny przypomniał, że Jan Paweł II zawsze bronił najsłabszych i bezbronnych. – Dziś kiedy w czasie epidemii świat walczy o każde ludzkie życie, trzeba przypomnieć, że papież Polak domagał się ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci – zaznaczył metropolita wrocławski, dopowiadając, że w żadnej dziedzinie życia prawo stanowione nie może zastąpić właściwie ukształtowanie sumienia. W współczesnym świecie – zdaniem metropolity wrocławskiego – muszą wybrzmieć na nowo słowa ojca świętego: „naród który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości”.

Dziękując obecnym na Mszy św. członkom NSZZ „Solidarność” za ich zaangażowanie w ochronę praw pracowników ksiądz arcybiskup stwierdził, że dziś solidarność oznacza wspólną walkę z koronawirusem i jego konsekwencjami społecznymi i gospodarczymi. – Wspólną to znaczy: osób sprawujących władzę, właścicieli firm i zakładów, a także samych pracowników – tłumaczył abp Kupny, dopowiadając, że na Dolnym Śląsku taka solidarność wprawdzie od lat jest praktykowana, jednak obecny czas – zdaniem hierarchy –wymaga tego, by jeszcze bardziej usłyszeć wezwanie do braterstwa, jedności, wzajemnego szacunku i międzyludzkiej solidarności.

Pierwsza pielgrzymka ludzi pracy do Henrykowa została zorganizowana w 2016 r. jako wspólna inicjatywa abp. Józefa Kupnego oraz związkowców, którym bliskie są wartości chrześcijańskie. Zaowocowała pragnieniem regularnych spotkań pracowników, pracodawców oraz związkowców. Odbywają się one zawsze w trzecią niedzielę maja. Poza wspólną modlitwą oraz możliwością zwiedzania pocysterskiego klasztoru jej uczestnicy mogą wspólnie bawić się podczas koncertów, wymieniać doświadczenia oraz nawiązywać nowe kontakty.

Posłuchaj całej homilii:

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl