Chcą znieść tzw. „janosikowe”

facebook.pl

Dolny Śląsk zaapelował do rządy o zniesienie tzw. „janosikowego”– opłaty wyrównawczej, w ramach której w założeniach zamożniejsze samorządy miały pomagać uboższym.

Mówi Tymoteusz Myrda – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Obecny kryzys gospodarczy pokazał, że ten system redystrybucji środków jest już przestarzały i niesprawiedliwy. Doświadczają tego dziś m.in. Powiat Lubiński i Powiat Polkowicki – niegdyś zamożne samorządy, dziś stojące u progu finansowej zapaści. Okazało się bowiem, że ten system jest niewrażliwy na zmiany gospodarcze i nie dopasowuje się do realnej sytuacji finansowej w kraju. 

– Uważam, że zamiast sztucznego przelewania pieniędzy między budżetami samorządów lepsze byłoby zróżnicowanie wysokości udziału w dochodach z PIT i CIT konkretnych samorządów ze względu na ich potencjał gospodarczy i demograficzny, mając na uwadze, iż zakres zadań publicznych do realizacji jest wszędzie ten sam, dodaje Myrda.

– Bez tych zmian jakość życia w naszych małych ojczyznach będzie znacznie się pogarszać. Wiele udało nam się osiągnąć, mamy poważne plany na rozwój i szkoda byłoby, gdyby ten regionalny potencjał został zmarnowany, dodaje członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content