Transmisje w Wielki Czwartek

pixabay.com

O godzinie 10:00 łączymy się z Katedrą Wrocławską, skąd transmitujemy Mszę Krzyżma Świętego.

Transmisja Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy o godzinie 18:30.

Zgodnie z bardzo starą tradycją Kościoła w Wielki Czwartek zabrania się sprawowania jakiejkolwiek Mszy bez udziału wiernych.

W czasie Mszy celebrowanej w godzinach porannych biskup błogosławi olej chorych i konsekruje Krzyżmo (w Polsce, na mocy decyzji biskupów, nie używa się oleju katechumenów). We Mszy Wigilii Paschalnej używa się już nowych olejów, stare oleje należy spalić. Świętym Krzyżmem, konsekrowanym przez biskupa, namaszcza się nowo ochrzczonych i naznacza bierzmowanych. Olej chorych pokrzepia tych, którzy zapadli na zdrowiu.

Mszę Krzyżma uważa się za jeden z głównych przejawów pełni kapłaństwa biskupa i za znak ścisłej łączności prezbiterów z jego osobą.

Po homilii następuje odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Kapłani, którzy koncelebrowali Mszę Krzyżma, mogą celebrować lub koncelebrować Mszę Wieczerzy Pańskiej.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content