“Świdniczanie szyją maseczki dla świdniczan”

fot. mat.pras.

Od początku okresu pandemii miasto Świdnica zakupiło ok. 10 tysięcy jednorazowych maseczek ochronnych, które przekazane zostały między innymi pracownikom Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Domu Dziennego Senior Wigor, Policji oraz osobom sprawujących opiekę nad seniorami. Są one także do dyspozycji pracowników Urzędu Miejskiego. 1000 sztuk trafiło 17 marca do szpitala „Latawiec”. Kolejne 1000 przekazane zostanie w tym tygodniu również do szpitala. Taka sama ilość trafi do Powiatowego Pogotowia Ratunkowego. Koszt zakupu 1000 maseczek to dziś ok. 5,5 tysiąca złotych.

W noszeniu maski nie chodzi o to, by nie zarazić siebie, tylko by nie rozsiewać wirusów zarażając innych, zwłaszcza podczas kilkudniowego bezobjawowego okresu na początku infekcji. Dlatego też każda maska jest lepsza niż jej brak.

inf. mat.pras. / UM Świdnica

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content