Zjednoczeni na modlitwie w obliczu epidemii

fot. ks. Rafał Kowalski

Biskupi chrześcijańscy Wrocławia podczas wspólnego nabożeństwa, które odbyło się we wrocławskiej katedrze, modlili się dziś za miasto i jego mieszkańców, o opiekę Bożą w czasie pandemii koronawirusa.

W nabożeństwie ekumenicznym uczestniczyli abp Józef Kupny z Kościoła Rzymskokatolickiego, bp Waldemar Pytel z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz bp Włodzimierz Juszczak z Kościoła Greckokatolickiego oraz ich współpracownicy.

Podczas wspólnej modlitwy odczytane zostały fragmenty Pisma Świętego, na podstawie których swoje rozważanie wygłosili duchowni. Nabożeństwu towarzyszył także śpiew kanonami Taize.

W słowie skierowanym do wiernych abp Józef Kupny odniósł się do tekstu z Księgi Proroka Izajasza. (Iz 52,13-53,4).

Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na Jego widok – tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi – tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed Nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? na kimże się ramię Pańskie objawiło?  On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.  Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści.

Metropolita wrocławski zwrócił uwagę na cierpienie sługi, które można uznać za całkowite i totalne. Przypomniał, że Chrystus bierze na siebie wszystkie nasze grzechy, słabości oraz troski.

W dalszej części rozważania duchowny zaznaczył, że milczenie cierpiącego Chrystusa jest szansą dla nas wszystkich – szansą na osobisty rachunek sumienia i zmianę swojego życia.

Posłuchaj całego rozważania abp Józefa Kupnego:

Bp Włodzimierz Juszczak mówił o nadziei, choć, jak stwierdził, na dzień dzisiejszy nie mamy dobrych wiadomości. Rośnie liczba ludzi zarażonych, jak i ofiar śmiertelnych wirusa. Boimy się skutków ekonomicznych, a także skutków społecznych. Najbardziej przeraża to, że na dzień dzisiejszych nikt nie może nam podać daty ustania światowej pandemii. – Warto przypomnieć chrześcijańską definicję nadziei. Chrześcijanin oczekuje spełnienia się obietnic zawartych w słowie Bożym – tłumaczył, dodając, że tak rozumiana nadzieja staje się cnotą. –

Posłuchaj fragmentu z Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian i rozważania bp. Włodzimierza Juszczaka z Kościoła Greckokatolickiego:

Bp Waldemar Pytel z kolei nauczał, że wiara musi iść w parze z wytrwałością. Nie można wierzyć jedynie trochę, zaufać Bogu tylko do pewnego stopnia. Nie można z Chrystusem przejść części drogi. Wiara to często wiele prób, dzień po dniu w dążeniu wciąż do tego samego celu. – Od dziesięcioleci nie było tak wielkiego i groźnego kryzysu jak ten – mówił nluterański biskup, dodając: – Z niejednych piersi wyrywa się wołanie Piotra: „Panie, ratuj!”. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, chwycił go i powiedział: „Człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? Odwagi. Ja jestem”. Doświadczamy bardzo ciężkiej próby, a zachorowań ma być o wiele więcej – zapowiadał bp Pytel. Apelował jednocześnie, by w tym czasie nie
tracić wiary, bo bez Chrystusa utoniemy.

Posłuchaj fragmentu z Ewangelii wg. św. Mateusza i rozważania bp Waldemar Pytel z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego:

(mat. ks. Rafał Kowalski/mat.wł)

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content