Abp Kupny: Trzeba zawiesić wszelką walkę polityczną

fot. RK

Metropolita wrocławski jest autorem oświadczenia, które zostało opublikowane na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz arcybiskup jako przewodniczący Rady ds. Społecznych wzywa wszystkich do wzajemnej odpowiedzialności, solidarności i sprawiedliwości.

– To głos, który do tej pory nie wybrzmiał wystarczająco głośno, a bez wątpienia jest tak samo ważny i potrzebny, jak wezwania do roztropności, wiary i zaufania Panu Bogu – mówi o tekście autorstwa abp. Kupnego ks. Rafał Kowalski, rzecznik metropolity, dodając, że poza zwróceniem uwagi na konieczność organizowania pomocy charytatywnej i docenienia poświęcenie pracowników służby zdrowia za ich pracę, pasterz Kościoła wrocławskiego dostrzega już dziś potrzebę zauważenia ludzi, którzy tracą pracę, a co za tym idzie środki do życia.

„Trzeba dostrzec, że nierównomiernie rozłożony jest społeczny i ekonomiczny ciężar ograniczeń, na które słusznie się zdecydowaliśmy. Jedni otrzymują i otrzymywać będą pensje czy świadczenia społeczne, a inni, w tym kupcy, rzemieślnicy, przedsiębiorcy, czy pracownicy wolnych zawodów, którzy swą pracą nasz wspólny dochód dotąd współtworzyli, wraz ze swymi rodzinami, pozbawieni być mogą środków do życia” – pisze ksiądz arcybiskup, dodając, że wyłączenie całych gałęzi gospodarki, usług, kultury, sportu czy rekreacji, w bliskiej przyszłości przynieść może likwidację wielu miejsc pracy i ubożenie znacznych grup społecznych.

Metropolita wrocławski z uznaniem odnosi się do działań władz, które mają na celu pomoc przedsiębiorcom i osobom samo zatrudnionym. Zaznacza jednak, że konieczne jest szukanie sprawiedliwego sposobu rozłożenia ciężarów kryzysu, w jakim się znaleźliśmy, co – jego zdaniem – wymagać będzie dalszych odważnych, a czasem i trudnych, decyzji politycznych, także tych związanych z polityką podatkową i społeczną.

Ksiądz arcybiskup dodaje również, że niezależnie od działań państwa potrzebna będzie również międzyludzka solidarność. „Zwracamy się więc do organizacji społecznych i charytatywnych, samorządów, instytucji pozarządowych i parafii, o przygotowywanie nas już dziś na ten trudny egzamin, który dopiero jest przed nami”.

W dalszej części swojego oświadczenia hierarcha stwierdza, że potrzebą chwili jest ograniczenie i czasowe zawieszenie wszelkiej rywalizacji politycznej tak, aby politycy wszystkich obozów politycznych mogli dziś wspólnie szukać najlepszych rozwiązań oraz budować dla nich szeroką społeczną akceptację. „Podobnie pilną potrzebą jest dziś odpowiedzialność w sferze komunikacji i debaty publicznej” – podkreśla abp Kupny, dodając: „pożądane w debacie publicznej jest dziś także pewne samoograniczanie się, tak,  aby toczone w niej codzienne spory, polemiki, a czasem osobiste ataki, czy tym bardziej fałszywe oskarżenia, nie zamykały drogi do tego, czego jako wspólnota potrzebujemy dziś najbardziej: odpowiedzialności, solidarności i sprawiedliwości”.

Poza tym ksiądz arcybiskup zauważa, że chociaż pozostawanie przez dłuższy czas w ścianach rodzinnego mieszkania czy domu wielu doświadczać może jako uciążliwą separację i pozbawienie społecznych relacji, zawodowej aktywności, rekreacji czy życia kulturalnego, to jednak ten trud to dziś bardzo konkretny przejaw i wymóg miłości bliźniego, odpowiedzialności i patriotyzmu. „Dlatego zwracamy się do wszystkich, wierzących i niewierzących, młodszych i starszych, o dalsze cierpliwe podejmowanie tego szlachetnego wysiłku, w formie określonej przez władze publiczne” – pisze metropolita wrocławski.

Pełny tekst oświadczenia:

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content