Znamy kandydata do tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia

mat, prasowe

Dr Maciej Łagiewski, dyrektor Muzeum Miejskiego, jest kandydatem do tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia – ogłosił dziś Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia. Pod wnioskiem podpisały się: Klub Radnych „Sojusz dla Wrocławia”, Koalicyjny Klub Obywatelski oraz Klub Radnych Nowoczesna wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej.

– Wrocław to miasto z ponad tysiącletnią historią. O tej historii, czasem trudnej, a czasem jakże pięknej, powinniśmy pamiętać. Dlatego tak ważne jest byśmy doceniali tych, którzy stoją na straży opowieści o tym, co minione. Bez wątpienia takim strażnikiem historii, osobą, która onieśmiela nas swoją wiedzą o mieście jest doktor Maciej Łagiewski. Człowiek, którego wkład w dbanie o dziedzictwo Wrocławia jest niepodważalny – komentuje wybór Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia.

Doktor Maciej Łagiewski – jest z wykształcenia prawnikiem. Uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. W 1991 został dyrektorem Muzeum Historycznego, a w roku 2000 objął stanowisko dyrektora składającego się z sześciu oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia. Jego specjalizacją jest historia Wrocławia i Śląska, czego dał wyraz w wielu publikacjach poświęconych m.in. naszemu miastu.

– Doktor Łagiewski jest człowiekiem niezwykle zasłużonym dla naszego miasta. Wniosek o uhonorowanie tym zaszczytnym tytułem złożony zostanie Komisji Nominacyjnej Rady Miejskiej, która ostatecznie rekomendować będzie radnym kandydaturę. Tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia nadany zostanie podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej 24 czerwca – w Święto Wrocławia – wyjaśniał Jarosław Charłampowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia.

Dr Maciej Łagiewski od lat wspiera lokalne środowisko artystyczne organizując wystawy wrocławskich artystów plastyków i fotografów oraz wydając katalogi poświęcone ich twórczości. Jest twórcą Galerii Wielkich Wrocławian w Starym Ratuszu oraz pomysłodawcą postawienia w mieście licznych pomników i tablic pamiątkowych. Inicjował przywrócenie pięciopolowego Herbu Wrocławia z 1530 roku oraz wzbogacenia zbiorów Muzeum Miejskiego Wrocławia o liczne kolekcje m.in. słynny złotniczy skarb z Bremy i kolekcję polskich mundurów wojskowych (jedną z największych w Polsce) oraz wiele zbiorów prywatnych. Inicjator i współtwórca wystawy „1000 lat Wrocławia”.

Wielokrotnie nagradzany i odznaczany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski czy Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.

– Jest jednym z inicjatorów pozyskania dla miasta „Skarbu z Bremy” – dla nas jest i pozostanie „Skarbem Wrocławia” – skomentował nominowanego Prezydent Wrocławia.

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content