Zmiany dla pacjentów w zakresie onkologii

fot. Radio Rodzina

Minął rok od wprowadzenia pilotażu sieci onkologicznej na Dolnym Śląsku.

Przez ten czas zostały wprowadzone standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla 5 najczęściej występujących w Polsce nowotworów (płuc, piersi, jelita grubego, gruczołu krokowego i jajnika).

Wprowadzanie standardów ułatwiło komunikację i pracę – podkreśla dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – Adam Maciejczyk.

Pilotażowym projektem zostało objętych 5007 pacjentów na Dolnym Śląsku – podkreśla marszałek województwa dolnośląskiego – Cezary Przybylski.

Dzięki temu projektowi, pacjent wie do kogo ma się zgłosić, odpowiedzialni za kontakt są teraz wyznaczeni koordynatorzy – dodaje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Pilotaż umożliwił też dostęp do tej procedury mieszkańcom z mniejszych miejscowości, w których nie ma dużych szpitali, te wspólne schematy są realizowane na całym Dolnym Śląsku – podkreśla wicemarszałek Krzyżanowski.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content