Papież Franciszek na Wielki Post

Fot. vaticannews.va

Papież Franciszek napisał, że rany Chrystusa ukrzyżowanego obecne są w niewinnych ofiarach wojen, przemocy i niesprawiedliwości. Biuro Prasowe Watykanu opublikowało tekst papieskiego Orędzia Wielkopostnego.

Motto papieskiego orędzie to cytat z Listu do Koryntian „W imię Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem!”. Franciszek napisał, że radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcie Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Zaznaczył, że kto wierzy w tę wieść, odrzuca kłamstwo, według którego nasze życie pochodzi od nas samych.

Franciszek podkreślił, że w okresie Wielkiego Postu niezwykle ważna jest modlitwa o zbawienie. Napisał, że człowiek wierzący sprzeciwia się wojnie, przemocy, aborcji, a także dzieli się swoim bogactwem z potrzebującymi. Napiętnował niesprawiedliwy podział dóbr, handel ludźmi i niepohamowane pragnienie zysku, które nazwał formą bałwochwalstwa. Wezwał do nakreślenia konturów gospodarki bardziej sprawiedliwej niż obecna.

iar/gk

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content