Wybierz czyste zasady! Akcja walki ze smogiem w regionie

fot. Radio Rodzina

Samorząd województwa dolnośląskiego rozpoczyna kampanię informacyjną „Wybierz czyste zasady!”. w celu walczy o poprawę jakości powietrza na Dolnym Śląsku.

– Celem kampanii jest uświadomienie społeczeństwa o szkodliwym oddziaływaniu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka i środowisko naturalne oraz przypominanie o nałożonych na mieszkańców Dolnego Śląska obowiązkach określonych w uchwałach antysmogowych – tłumaczy Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

Luty i marzec są czasem z najgorszą jakością powietrza na Dolnym Śląsku – mówi Krzysztof Smolnicki z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.

Miesiąc marzec natomiast, jest ostatnim miesiącem „sezonu grzewczego”, w którym wielu Polaków podejmuje decyzję o zmianach w sposobie ogrzewania swoich domów.

Kampania informacyjna potrwa do końca marca. Wśród zaplanowanych działań są m.in. spoty telewizyjne i radiowe. Edukacyjne animacje będą odtwarzane w pociągach Kolei Dolnośląskich i kinach DCF.

Dolnośląski sejmik podjął trzy uchwały antysmogowe w listopadzie 2017 roku: 
– Uchwała dla Wrocławia – zakazująca od 1 lipca 2028 r. opalania budynków paliwami stałymi;
– Uchwała dla dolnośląskich uzdrowisk – zakazująca w większości z nich od 1 lipca 2028 r. opalania budynków paliwami stałymi; 
– Uchwała dla pozostałej części województwa dolnośląskiego –– przy dalszym opalaniu węglem, obowiązek przejścia od 1 lipca 2028 roku na nowoczesne, niskoemisyjne kotły, spełniające wymóg klasy 5.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content