„ZŁAP DESZCZ 2020”. Rusza program dotacyjny dla właścicieli działek

fot. Radio Rodzina

Urząd Miejski we Wrocławiu otwiera nabór do drugiej edycji programu „Złap deszcz”. Mogą z niego skorzystać właściciele działek położonych na terenie Wrocławia, którzy chcieliby zbudować zbiornik na opady, studnię chłonną bądź założyć ogród deszczowy.

Mieszkańcy Wrocławia, którzy zdecydują się na budowę infrastruktury do gromadzenia deszczówki, mogą liczyć na nawet 5 tys. złotych dofinansowania z miejskiej kasy. Jak to zrobić?

Właściwe gospodarowanie zasobami

Obserwujemy zmiany klimatu, musimy właściwie gospodarować zasobami – mówi magistrat. Zmagamy się w Polsce z permanentną suszą letnią, a 2018 rok był pod tym względem najgorszy od blisko stu lat. Należy dokładać starań i nie pozwalać, żeby woda opadowa nam po prostu uciekała, powinniśmy w jak największym stopniu ją retencjonować.

Z takiej średniej wielkości dachu, przy intensywnym opadzie deszczu w ciągu 10 minut można zebrać nawet 180 litrów wody. A ta może posłużyć np. do prac ogrodowych – mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk:

W pilotażowej edycji programu zwiększono budżet z 80 tys. do 250 tys. złotych. Ostatecznie zawarto 92 umowy, dzięki czemu powstały w ubiegłym roku:
–        1 ogród deszczowy
–        2 studnie chłonne
–        55 naziemnych zbiorników przyrynnowych
–        34 podziemne zbiorniki na wody opadowe wraz z instalacją

Teraz startujemy od kwoty 500 tys. złotych, bo widzimy, że zainteresowanie mieszkańców i ich proekologiczna postawa są na bardzo wysokim poziomie. Zapraszam wrocławian do składania wniosków w nowej edycji programu – mówi dalej prezydent Sutryk:

Jak aplikować?

Zasady zgłaszania wniosków do programu dotacyjnego „ZŁAP DESZCZ 2020”:

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna będąca właścicielem lub posiadająca inny tytuł prawny do lokalu mieszkalnego / nieruchomości  położonych w granicach administracyjnych Wrocławia.

Wysokość dotacji wynosić będzie: 80% poniesionych kosztów na realizację zadania objętego programem, lecz nie więcej niż 5 tys. zł.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych obejmujących realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową systemów deszczowych do zatrzymania  i wykorzystania opadu w miejscu jego powstania (koszty: zakupu, transportu, montażu i robót ziemnych).

Weryfikacja wniosków dokonywana będzie według terminu złożenia (wpływu) kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku do sekretariatu Biura Wody i Energii.

Urząd Miejski we Wrocławiu

Regulamin oraz wniosek do pobrania na stronie wrocławskiego magistratu bip.um.wroc.pl/artykul/842/43956/zlap-deszcz-2020

Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2020 można składać do 30 września 2020  r.

mat.pras./Daria Detlaf

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content