Złóż wniosek na dofinansowanie remontu zabytkowych obiektów w Świdnicy

Kamienica przy ul. Grodzkiej po remoncie fot. UM Świdnica / mat.pras.

470 tysięcy złotych zarezerwowano w tegorocznym budżecie Świdnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. 

Do 28 lutego przyjmowane są wnioski, które składać mogą posiadacze zabytków tj. osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku, czyli m. in.: wspólnoty mieszkaniowe, parafie czy też spółki prawa handlowego:

Mówiła Magdalena Dzwonkowska, jak przypomniała rzecznik UM w Świdnicy dotacje na prace przy zabytkach udzielane są z budżetu miasta Świdnicy corocznie, od 1993 roku:

W ubiegłym roku była to kwota ponad 1mln 200 tys zł przyznana 28 podmiotom – dodała rzecznik:

Wszelkich informacji na ten temat udziela Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków. 

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content