57 mln zł na gospodarkę wodno – ściekową

pixabay

Na Dolnym Śląsku dzięki unijnej dotacji powstaną 42 inwestycje służące do zaopatrywania w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Pomoc zostanie przyznana na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrywania w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków.

– Dzięki tym inwestycjom poprawi się jakość wody do spożycia, warunki sanitarne, a zanieczyszczenia odprowadzane do środowiska będą znacznie mniejsze – podreśla wicemarszałek Grzegorz Macko.

Łączna kwota dotacji, które przekaże samorząd województwa dolnośląskiego to 57 mln złotych.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content