Prof. Andrzej Lange nie będzie dłużej dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych

bip.umwd.dolnyslask.pl/

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o odwołaniu Pana prof. Andrzeja Langego ze stanowiska dyrektora Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu.

Uzasadnieniem decyzji jest negatywna ocena pracy Pana Dyrektora w odniesieniu wyłącznie do aspektów bezpośrednio związanych z funkcjami zarządczymi. Przede wszystkim jest to wyraźny brak woli współpracy
i kontestowanie działań związanych z budową nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu, który będzie najważniejszym szpitalem o profilu onkologiczno-pulmonologiczno-hematologicznym na terenie Dolnego Śląska, który zarazem  jest jedną
z największych inwestycji w Zdrowie Dolnoślązaków w historii województwa. Budowa tak niezwykle ważnej placówki medycznej, wyspecjalizowanej w leczeniu nowotworów, chorób płuc oraz krwi wymaga ścisłej współpracy między podmiotami, które będą tworzyć strukturę nowego Szpitala. Mowa o Dolnośląskim Centrum Onkologii, Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc oraz Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych. Brak współpracy dyrektora DCTK zarówno
z samorządem województwa oraz wymienionymi podmiotami leczniczymi oraz sprzeciw wobec kształtu struktury nowego Szpitala O-P-H może zagrażać jego budowie, która pozostaje wielce potrzebną i oczekiwaną przez Dolnoślązaków inwestycją.

Podkreślić należy, że działalność stricte lecznicza prowadzona przez Pana Profesora oceniana jest przez Zarząd Województwa niezwykle wysoko, czego dowodem jest koncepcja umiejscowienia oraz stworzenia najlepszych i najnowocześniejszych warunków do funkcjonowania Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych właśnie w strukturze nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego.

Na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych zostanie ogłoszony konkurs.

info: komunikat prasowy

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content