Pół miliarda złotych na najbliższe inwestycje MPWiK

mat.pras.

Nowoczesnej infrastruktury zapewniającej dostawę wody i odbiór ścieków oraz na adaptację do zmian klimatycznych. MPWiK przedstawiło plan inwestycyjny na najbliższe 5 lat.

Stale podnosimy jakość usług komunalnych. Planujemy dokończenie kanalizacji, m.in. Świniar, Kłokoczyc, Jerzmanowa – Jarnołtowa. – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Na wypadek długotrwałych okresów suszy MPWiK remontuje 120 studni infiltracyjnych na terenach wodonośnych, zamierza przebudować cztery stawy nawadniające i zwiększyć pojemność gromadzenia wody w osadniku Czechnica. Cztery nowe zbiorniki w Porcie Południowym, w których gromadzona będzie woda z deszczówki to odpowiedź na nawalne deszcze ma być budowa

Mówił Witold Ziomek, prezes zarządu MPWiK.

Na inwestycje w najbliższym czasie przeznaczone zostanie pół miliarda złotych.

mat.pras./mb

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content