Zarząd MPK porozumiał się ze związkami ws. podwyżek

mat. pras. MPK

Średnio o 200 złotych więcej będą zarabiać od 1 września pracownicy MPK Wrocław. Na taką propozycję prezesa spółki Krzysztofa Balawejdera przystały wszystkie trzy związki zawodowe. Tym samym zakończył się spór zbiorowy między związkowcami a zarządem.

To już druga podwyżka dla pracowników MPK w tym roku. Pierwszy wzrost płac będzie miał miejsce 1 lutego i wyniesie 200 złotych dla każdego pracownika. Tegoroczne podwyżki nie obejmą jednak wszystkich, ponieważ nie otrzymają ich prezes MPK i dyrektorzy spółki.

Bardzo dziękuję wszystkim trzem funkcjonującym w firmie organizacjom związkowym za wolę współpracy, dzięki której udało się ustalić zasady wzrostu wynagrodzeń również w 2021 roku – mówi prezes MPK, Krzysztof Balawejder. – Polegają one na tym, że pensje będą rosły o wskaźnik inflacji oraz dodatkowo średnio po 100 zł na każdego pracownika.

Pieniądze, które zostaną przeznaczone na wrześniowe podwyżki nie uszczuplą budżetu na zakup nowego taboru, prace torowiskowe i inne inwestycje.

Rozwój transportu zbiorowego w najbliższych latach jest priorytetowy dla miasta – zaznacza przewodniczący Rady Nadzorczej MPK Marcin Urban. – W związku z tym chcemy również docenić osoby, które codziennie pracują nad zapewnieniem komunikacji miejskiej. Jak każdy pracodawca, musimy również patrzeć na sytuację na rynku pracy, która pokazuje, że oczekiwania finansowe doświadczonych pracowników transportu stają się wyższe.

Do zwiększenia finansowania MPK doszło po rozmowach władz spółki z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem, dyrektorem Departamentu Prezydenta Damianem Żołędziewskim oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej MPK Marcinem Urbanem. Jest to kolejny dowód na to, że transport zbiorowy jest dla władz miasta priorytetem.

mat.pras.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content