Rekrutacja na 2020 rok Wrocławskiego Mieszkania Opieki Wytchnieniowej

pixabay.com

Mieszkanie z pokojami wytchnień przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, którymi przez tydzień lub dwa tygodnie, bezpłatnie opiekuje się tu zespół specjalistów.

W tym czasie stały opiekun – rodzic czy krewny – może zająć się swoimi najważniejszymi sprawami albo po prostu odpocząć, mając pewność, że powierza dziecko, krewnego czy niepełnosprawnego współmałżonka w dobre ręce. Wyremontowane i wyposażone przez Fundację „Potrafię Pomóc” mieszkanie z pokojami wytchnień mieści się we Wrocławiu, przy ulicy Horbaczewskiego 24. Pierwsi goście trafili tu w sierpniu ubiegłego roku. Program skierowany był do wrocławian sprawujących opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, która – z powodu znacznie ograniczonej możliwości samodzielnej egzystencji – wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy. W 2019 roku, w ramach finansowanego przez Gminę Wrocław pilotażowego programu „Opieka wytchnieniowa w Gminie Wrocław”, Fundacja „Potrafię Pomóc” w Mieszkaniu Opieki Wytchnieniowej przyjęła dwanaście osób na dwutygodniowe pobyty i osiem – na pobyty jednotygodniowe. Pierwszym gościem był pan Sebastian, a tak ten czas wspomina jego siostra:

„Sebastianowi została zapewniona fachowa i kompleksowa opieka. Dzięki niej mogłyśmy pierwszy raz wyjechać z moją mamą i moimi córkami na wczasy. Był to dla nas czas pełen radości i spokoju. Nie został on zakłócony przez żadne problemy związane z opieką nad Sebastianem. Wszystkie Panie były przecudowne i przemiłe. Mój brat pierwszy raz od kilkudziesięciu lat był na <<spacerze>>. Panie spędzały z nim czas na dworze, ponieważ dysponują odpowiednim zapleczem do tego (wózek inwalidzki). Jesteśmy szczerze wdzięczne za pomoc i serce wszystkich pań”.

Pod koniec grudnia 2019 Fundacja „Potrafię Pomóc” złożyła ofertę na kontynuowanie opieki. Konkurs właśnie został rozstrzygnięty, Gmina Wrocław zdecydowała o przyznaniu finansowania, więc także w roku 2020 fundacja będzie mogła zaoferować tak potrzebne opiekunom wsparcie! Co więcej, urzędnicy przychylili się do wniosku o rozszerzenie grupy osób korzystających z pomocy. Ta ważna zmiana stała się możliwa dzięki otwartości Urzędu Miasta Wrocławia, który posłuchał sugestii wrocławian i przedstawicieli fundacji. Teraz, w szczególnych przypadkach, kadra Mieszkania Opieki Wytchnieniowej będzie mogła także zająć się osobami, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, jednak – ze względu na stan zdrowia – potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, bo bez niego nie są w stanie wykonać co najmniej jednej z podstawowych czynności. Podstawą przyjęcia będzie dokument poświadczający stan zdrowia oraz wywiad przeprowadzony przez przedstawiciela fundacji.

Wnioski o pobyt w Mieszkaniu Opieki Wytchnieniowej można składać już teraz, zasady rekrutacji i potrzebne dokumenty znajdują się na stronie fundacji: https://potrafiepomoc.org.pl/mieszkanie-opieki-wytchnieniowej/ . Pierwsi goście po opiekę trafią już 27 stycznia, a wsparcie oferowane będzie przez 43 tygodnie, czyli do 13 grudnia 2020.

Projekt „Opieka wytchnieniowa w Gminie Wrocław” realizowany jest przez Fundację „Potrafię Pomóc” jako powierzone przez Gminę Wrocław zadanie publiczne dofinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Wrocław.

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content