Sytuacja finansowa w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej. Pracownicy organizują protest

fot. Radio Rodzina

Biblioteka zlokalizowana we wrocławskim rynku ma kłopoty finansowe. Powodem jest obcięcie dotacji, którą w listopadzie 2019 r. obiecał Urząd Marszałkowski.

Wstępne założenia samorządu mówiły o przyznaniu placówce dotacji w wysokości 500 tys. złotych. Budżet Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej na rok 2020 miał wynieść ponad 5 mln 700 tys. zł.

Obcięcie dotacji o 500 tys. zł

W ostatnich dniach grudnia 2019 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwalił budżet o pół miliona zł mniejszy od zaprojektowanego jesienią. -O decyzji dowiedzieliśmy się z pisma – tłumaczy wicedyrektor biblioteki, Jolanta Ubowska:

Zmniejszony o 500 tysięcy zł budżet oznacza dla wojewódzkiej biblioteki cięcie kosztów. – Niestety, mogą to odczuć nasi czytelnicy. Co roku odwiedzają nas tysiące uczestników wydarzeń kulturalno-edukacyjnych. Dzieci, uczniowie, wrocławianie, seniorzy – mówi Jolanta Ubowska:

Biblioteka miejscem spotkań

Nowoczesna biblioteka nie może dziś funkcjonować wyłącznie jako wypożyczalnia i czytelnia. To przede wszystkim miejsce spotkań. Na prowadzenie działalności bibliotek wojewódzkich w Małopolsce czy na Mazowszu przeznacza się po kilkanaście milionów złotych rocznie. -Czujemy się niedofinansowani – komentuje Jolanta Ubowska:

Kwota pół miliona złotych stanowi jedną trzecią środków, które Biblioteka przeznacza na:
– elektroniczną obsługę czytelników,
– bezpłatny dostęp do e-booków,
– digitalizację zbiorów,
– organizację zajęć i warsztatów dla dzieci oraz dorosłych, prelekcji tematycznych, wykładów,
– organizację spotkań autorskich,
– wystaw literackich, plastycznych

Protest pracowników i dyrekcji

By zawalczyć o przywrócenie dotacji pracownicy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu organizują protest. Codziennie otrzymują gesty poparcia od czytelników, co może być argumentem podczas rozmów z władzami województwa:

Obecnie trwają rozmowy. – Jesteśmy dobrej myśli – dodaje wicedyrektor Jolanta Ubowska:

Wparcie finansowe z rezerwy

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zarządza siedemnastoma instytucjami kultury w regionie. Władze Dolnego Śląska przeznaczą na nie w tym roku 90 mln zł. W rezerwie jest 6 mln zł, które mają pójść na podwyżki płac dla pracowników i artystów oraz na wsparcie działalności kulturalnej – tłumaczy Michał Nowakowski, rzecznik UMWD:

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu również będzie mogła korzystać z rezerwy, dodaje rzecznik:

Tymczasem akcja protestacyjna pracowników i dyrekcji Biblioteki będzie trwała do odwołania.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content