Zmiany w segregowaniu śmieci w 2020 roku

mat.pras.

W 2020 rok wejdą zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi we Wrocławiu.

Zostaną wprowadzone odpady bio, czyli resztki kuchenne – mówi Dorota Witkowska, rzecznik prasowy Ekosystemu we Wrocławiu.

Kolejną zmianą będzie oznakowania pojemników ze źle posegregowanymi odpadami. Pomoże to wywożącym śmieci i mieszkańcom lepiej prowadzić segregację.

Bioodpady powstają przy przygotowaniu posiłków z wyłączeniem resztek zwierzęcych (mięsa, kości), a więc obierki, rośliny, resztki owoców, warzyw.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl