Rusza kolejny etap przebudowy ulicy Kraszowickiej w Świdnicy

mat. pras.

Przebudowa kolejnego odcinka ulicy Kraszowickiej, czyli fragmentu od ul. Przyjaźni do ul. Torowej, włącznie z przejazdem kolejowym, rozpocznie się w poniedziałek, 13 stycznia.

Wyznaczone zostały trasy objazdowe ulicą Kraszowicką i Bystrzycką. W obszar zamkniętego odcinka drogi dostęp będą mieli mieszkańcy i klienci podmiotów gospodarczych mających tam swoje siedziby. Wyłączenie z ruchu kolejnych fragmentów drogi zależne będzie od postępu robót budowlanych. W pierwszej kolejności rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji deszczowej, następnie sieci energetycznych i oświetlenia drogowego. Na koniec wykonywane będą prace drogowe.  Na przełomie lutego i marca planowane jest całkowite zamknięcie przejazdu kolejowego przy ul. Torowej, który również zostanie przebudowany.

Wymieniona zostanie konstrukcja jezdni i chodników, wybudowane będą ciągi pieszo rowerowe. Wykonana zostanie nowa kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe. Równocześnie będzie prowadzonych szereg prac przy sieciach infrastruktury technicznej. 

Zadanie inwestycyjne podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy odcinek wykonany zostanie w roku 2020, a kolejny (od ul. Działkowej do ul. Bystrzyckiej) przewidziany  jest do realizacji w 2021 roku.

Wartość prac w pierwszym etapie to około 4 miliony złotych. Całość zadania to kwota prawie 6,5 miliona złotych. Zadanie to dofinansowane zostało w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Miastu przyznano dotację w wysokości 50 % kosztów inwestycji.

inf. mat.pras. / UM Świdnica

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content