I Czernickie Forum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami

fot. StockAdobre Fot. Adam Wasilewski

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach odbyło się I Czernickie Forum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami. Uczestniczyli w nim przedstawiciele gmin powiatu wrocławskiego, organizacji pozarządowych i samorządu województwa dolnośląskiego.

Wiem, że jest dużo problemów lokalnych osób z niepełnosprawnościami, których w gminie Czernica jest ok. 100 – powiedział Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego.

Liczę, że głos organizacji i gmin ościennych, które pokazały jak doskonale sobie radzą z osobami niepełnosprawnymi, pomoże takim osobom w gminie Czernica – dodaje starosta.

Powiat wrocławski organizuje wiele form pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Potrzeby zdiagnozowane podczas dyskusji powstają nie tylko na szczeblu lokalnym – podkreśla Marcin Golański, sekretarz gminy Czernica.

Włodzimierz Chlebosz, wójt gminy Czernica, przedstawił wstępna koncepcja zagospodarowania działki przy ulicy Szafirowej w Dobrzykowicach na ośrodek dla osób z niepełnosprawnościami.

Takie forum prowadzi do nawiązania nowych dobrych kontaktów, próba rozwiązania problemów u ich źródeł – podkreślił Paweł Parus, pełnomocnik marszałka ds. osób z niepełnosprawnościami.

Podstawą do rozwiązania jakiegoś problemu jest usłyszenie głosu osób zainteresowanych.

Osoby niepełnosprawne z gmin mniejszych mają problemy m.in. z dotarciem do dużych ośrodków. Brakuje też działań które, łączą społeczność osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy forum zwrócili także uwagę na sytuację seniorów. Przytoczono statystyki, które zapowiadają wyzwania stojące przed samorządami. Do 2050 liczba osób w wieku powyżej 90 lat zwiększy się w województwie 4-krotnie z 18 tys. do 78 tys., a do 2030 roku w powiecie wrocławskim liczba osób w wieku 65+ wzrośnie o 70%, a osób w wieku 80+ o 41%.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content