Warsztaty z duchowości z bratem Taizé

fot. PJB

Jak być obywatelem zarówno Królestwa Bożego, jak i swojego kraju? – po takim tytułem odbywają się warsztaty dla uczestników 42. Spotkania Młodych Taizé w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Spotkanie prowadzi jeden z braci wspólnoty Taizé, który podzielił się osobistym doświadczeniem, dlaczego wybrał taki temat warsztatów.

Uczestnicy spotkania m.in. analizują tekst Ewangelii św. Mateusza 8, 18-26; List do Filipian 3,20, Księgę Rodzaju 23,4, psalm 39, 12, 1 Księgę Kronik 29,15 czy List do Efezjan 2. Starają się odpowiedzieć także na pytania: W jakich okolicznościach doświadczamy, że jesteśmy nie tylko obywatelami naszych krajów, ale również „ojczyzny ustanowionej przez Boga”?, W jakich sytuacjach nasze niebiańskie obywatelstwo powinno wyznaczać wybory, których dokonujemy?

Wybór warsztatów z duchowości z ponad dwudziestu innych proponowanych pielgrzymom podczas Taizé we Wrocławiu, tłumaczy Kacper, który przyjechał z Wojnicza obok Tarnowa.

Dwugodzinne spotkania tematyczne i warsztaty odbywają się o godz. 14.45 na terenie całego miasta. Więcej na stronie  http://www.taize.fr/IMG/pdf/livret_pl.pdf

Wszystkie spotkania dla uczestników prowadzone są w języku angielskim i polskim.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content