Fundusz Osiedlowy – czego chcą mieszkańcy? Sprawdź!

fot. Radio Rodzina

W połowie grudnia zakończył się nabór lokalnych projektów w ramach Funduszu Osiedlowego. Na czym najbardziej zależy mieszkańcom? Ile pieniędzy dostaną osiedla na realizację swoich zamierzeń?

Ogłoszony we wrześniu przez prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka Fundusz Osiedlowy to kolejny, po WBO, Mikrograntach czy Funduszu Inicjatyw Lokalnych sposób na to, by wrocławianie mogli współdecydować o rozwoju miasta. Powstał po to, by mieszkańcy każdego z 48 wrocławskich osiedli mogli – za pośrednictwem swoich Rad Osiedli – wskazać najważniejsze projekty, jakie powinny być realizowane w miejscu ich zamieszkania.

Zasady

Zasady Funduszu Osiedlowego wypracował zespół złożony z urzędników, radnych osiedlowych i radnych miejskich. Najważniejsze założenie: Rady Osiedli otrzymają pieniądze przeznaczone wyłącznie na realizację inwestycji, które wskażą po konsultacjach z mieszkańcami. W 2020 i 2021 roku będą miały do dyspozycji łącznie 40 mln zł.
Pieniędzy nie można było podzielić na 48 równych części, bo osiedla znacznie się od siebie różnią. Dlatego:

  • 40 proc. tej sumy (czyli 16 mln złotych) podzielono równo pomiędzy wszystkie osiedla, by żadne z nich nie czuło się zaniedbane.
  • Pozostałe 60 proc. (czyli 24 mln) rozdysponowano w zależności od powierzchni osiedla i – przede wszystkim – liczby znajdujących się tam mieszkań.

W ten sposób na przykład Bieńkowice (179 mieszkań) otrzymały niecałe 357 tys. zł, Maślice (5 tys. 125 mieszkań) ok. 722 tys. zł, Leśnica (12 tys. 806 mieszkań) ok. 1 mln 505 zł, a Ołbin (ponad 19 tys. mieszkań) – ok. 1 mln 596 zł.

378 projektów

Po przeprowadzonych jesienią konsultacjach z mieszkańcami Rady Osiedli zgłosiły do realizacji 378 projektów, które teraz będą oceniane przez urzędników. Ostateczne wyniki naboru zostaną ogłoszone 16 kwietnia 2020 roku, a następnie rozpocznie się ich realizacja.

– Większość zgłoszonych projektów dotyczy remontu chodników, ustawienia sygnalizacji na przejściach, uspokojenia ruchu na ulicach, dodatkowego oświetlenia ulic itp, oraz wszystkiego, co wiąże się z zielenią i rekreacją: nasadzeń drzew i krzewów, utworzenia łąk kwiatowych, dostawienia ławek w parkach, tworzenia placów zabaw – mówi Janusz Herba z Wydziału Partycypacji Społecznej.

Chodniki, place zabaw, wiaty

Niektóre osiedla zgłosiły nawet kilkanaście projektów, inne jeden lub dwa.

Na przykład osiedle Grabiszyn-Grabniszynek za najważniejszą sprawę uznało remont chodników po obu stronach ul. Odkrywców od al. Hallera do parku.

– Inwestycja jest kosztowna, wymaga konsultacji konserwatorskiej i dendrologicznej, jednak jest dla nas bardzo ważna, bo chodniki są w złym stanie. Drugi zgłoszony przez nas projekt dotyczy chodników przy ul. Różanej,na odcinku od Inżynierskiej do Makowej – mówi Anna Daleszyńska, przewodnicząca zarządu osiedla.

Z kolei mieszkańcy osiedla Świniary postawili na dokończenie remontu obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zaziębie, który stanie się miejscem spotkań i aktywnego spędzania czasu: wykonanie boiska, amfiteatru i oświetlenia.

A na co stawiają mieszkańcy Ołbina?

– Jako największą potrzebę mieszkańcy wskazali budowę, modernizację osłon i wiat śmietnikowych i na tym głównie się skupiliśmy. Ale jako bardzo ważne wskazane zostało także uporządkowanie parkowania, nasadzenia zieleni czy montaż oświetlenia na podwórkach – napisał na facebookowej stronie Rady osiedla Ołbin przewodniczący Zarządu Osiedla Ołbin Paweł Wikliński.

Najwięcej (19) projektów zgłosiła Rada Osiedla Karłowice-Różanka. Wśród nich jest m.in. remont chodników przy ul. Grudziądzkiej, wybudowanie nowego lub rewitalizacja istniejącego placu zabaw na podwórku między blokami przy ul. Kromera, Łąka Mazurska i Bydgoska, siłownia zewnętrzna w alejkach przy Grudziądzkiej, scena z zadaszeniem na Polanie Karłowickiej, oświetlenie alejek w parku przy ul. Długosza i budowa parkingu przy ul. Macedońskiej.

Wszelkie informacje na temat Funduszu Osiedlowego (zasady, harmonogram, raporty z konsultacji) można znaleźć na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia/fundusz-osiedlowy.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content