Szkoły w Oleśnicy walczą z przemocą

uczennica, szkoła

W oleśnickich szkołach trwa projekt „Oleśnickie Szkoły Przeciwko Przemocy”. Jest to projekt Zespołu Oświaty Samorządowej i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii adresowany do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest profilaktyka przemocy rówieśniczej, przemocy w rodzinie i cyberprzemocy oraz przeciwdziałanie mobbingowi.

W szkołach przemoc zauważalna jest w wielu postaciach – podkreśla burmistrz Oleśnicy, Jan Bronś.

Pierwszym etapem projektu była debata uczniowska, przeprowadzona przez psychologów. Rozdano też opaski symbolizujące brak tolerancji dla przemocy.

Wykwalifikowany zespół, który prowadzi zajęcia to klucz do sukcesu – podkreśla burmistrz.

Projekt ma potrwać do końca roku szkolnego, jednak jeżeli dobrze się przyjmie, władze Oleśnicy, chcą, aby był kontynuowany w kolejnych latach.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content