Walka o zdrowie i czyste powietrze. Nowa kampania edukacyjna Ministerstwa Zdrowia

mat.pras.

Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), największy wpływ na złą jakość powietrza w Polsce mają procesy spalania poza przemysłem, czyli emisja z sektora bytowo-komunalnego (tzw. „niska emisja”). W 2017 r. z tego źródła pochodziło 46,5% zanieczyszczeń powietrza. Na problem reaguje Ministerstwo Zdrowia, uruchamiając kampanię edukacyjną „Czas na czyste powietrze”.

Projekt „Czas na czyste powietrze” realizowany jest z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. Stworzono go, by podnieść poziom świadomości społeczeństwa na temat negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka.

To wszystko co zjadamy i czym oddychamy przesycone jest coraz większą liczbą związków chemicznych o działaniu rakotwórczym – alarmuje prezes Polskiej Unii Onkologii, dr n. med. Janusz Meder:

Hasło smog najbardziej niepokoi Polaków zimą

Smog pojawia się najczęściej w czasie kumulacji kilku czynników: wysokiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery i niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak np. brak wiatru, niska temperatura powietrza, zamglenie.

Głównym składnikiem smogu jest pył zawieszony. Zgodnie z polską normą, średnie dobowe zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 na poziomie 50 μg/m3 może być przekraczane aż przez 35 dni w roku. Średnie dobowe zanieczyszczenie na poziomie 200 μg/m3 zobowiązuje Wojewódzkie Zespoły Zarządzania Kryzysowego do ostrzeżenia mieszkańców przed zagrożeniem związanym z zanieczyszczeniem powietrza. Poziom skażenia przekraczający 300 μg/m3 skutkuje działaniami zapobiegającymi i ogłoszeniem alarmu smogowego.

Sytuację na Dolnym Śląsku monitoruje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ)

Na stronie air.wroclaw.pios.gov.pl na bieżąco pojawiają się komunikaty dotyczące przekroczeń pyłu zawieszonego PM10.

W związku z zanieczyszczeniem powietrza i skażeniem środowiska, szczególnie w Polsce, każdy przynajmniej raz w roku powinien sobie zrobić badania. Profilaktyka jest kluczowa – dodaje onkolog dr Janusz Meder:

mat.pras./DD

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content