Gmina Czernica inwestuje w szkoły

mat. pras.

Dzięki projektom związanymi z inwestycjami w oświatę, gmina Czernica ma możliwość nie tylko rozszerzenia oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych, ale również m. in. przeprowadzenie termomodernizacji czy zakup nowego wyposażenia. 

O pozyskiwaniu środków z zewnątrz na realizację zadań związanych z oświatą w gminie, opowiada nam Aneta Fiskies, Starszy Inspektor ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Czernica.

Dzięki funduszom pozyskanym z zewnątrz, udało się wybudować m.in. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach – dodaje inspektor.

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej – Violetta Markiel przybliża, co udało się zrealizować w placówce, w ostatnich latach.

Kolejną szkołą, która korzysta z różnych projektów edukacyjnych jest Szkoła Podstawowa w Ratowicach. Dyrektor placówki – Anna Świtkowska podkreśla, że od trzech lat realizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów.

Biofeedback – urządzenie do pracy z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się. SP w Ratowicach.

W tej chwili realizowany jest w szkole w Ratowicach projekt pt. „Klucz do przyszłości”, który zakłada oprócz zajęć dodatkowych, także wyposażenie klas – dodaje dyrektor Świtkowska.

W placówkach dzieci mogą również liczyć na m. in. specjalne zajęcia z programowania czy sensoryczne, dedykowane uczniom z niepełnosprawnościami.

Aneta Fiskies podsumowując realizowane programy zaznacza, że dzięki nim szkoły w gminie mogą się rozwijać i być nowoczesne.

Obecnie rozpoczęła się realizacja dwóch projektów, które obejmują finansowym wsparciem wszystkie pięć szkół Gminy Czernica: Szkołę Podstawową w Chrząstawie Wielkiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy, Szkołę Podstawową w Kamieńcu Wrocławskim, Szkołę Podstawową w Ratowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach. Jeszcze do niedawna, w projektach dofinansowywanych z EFS mogły uczestniczyć tylko szkoły z najniższymi wynikami z egzaminów, w przypadku Gminy Czernica były to Szkoły Podstawowe w Chrząstawie Wielkiej i Ratowicach. Do tej pory zrealizowano w nich już dwa projekty: „Szkoły przyszłości Gminy Czernica” i „Innowacyjna edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała”.

Dzięki nim, na zajęcia dodatkowe z różnych przedmiotów, wyposażenie w pomoce dydaktyczne, szkolenia dla nauczycieli, wyjazdy, Gmina Czernica otrzymała ponad 200 tysięcy zł dofinansowania.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content