Odbiory w Powiecie Wrocławskim

fot. Radio Rodzina

Pomimo zbliżającej się zimy i coraz gorszych warunków atmosferycznych, sezon inwestycyjny na drogach powiatowych trwa w najlepsze. W ubiegły piątek 13 grudnia 2019 r. odbyły się odbiory dwóch zadań zrealizowanych w bieżącym roku przez Powiat Wrocławski.

W ramach II edycji programu „Bezpieczna droga”, którego głównym zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych, zakończyła się realizacja zadania

w miejscowości Garncarsko, współfinansowanego przez Gminę Sobótka – pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika przy ul. Nowowiejskiej w miejscowości Garncarsko, gmina Sobótka – ETAP II”. W ramach kolejnego etapu budowy tego chodnika wykonano jego kolejny obustronny odcinek na długości ok. 616 m. Zadanie obejmowało również budowę zjazdów indywidualnych oraz kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 121 m. Dzięki dużemu zaangażowaniu Wykonawcy – firmy Usługi Ogólnobudowlane Rafał Szlachcic – udało się zakończyć tę inwestycję przed nastaniem warunków zimowych, co oznacza, że jeszcze przed zbliżającymi się Świętami mieszkańcy Garncarska będą mogli poruszać się nowym odcinkiem chodnika. Całkowity koszt zrealizowanych w tym etapie robót wyniósł niespełna 800 tysięcy złotych (z czego połowę tych kosztów współfinansowała Gmina Sobótka).

W ramach realizacji tegorocznych „nakładek”, czyli poprawy stanu technicznego dróg powiatowych poprzez wykonanie nowych nawierzchni na odcinkach dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego, również 13 grudnia 2019 r. dokonano odbioru zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej 1977D pomiędzy miejscowościami Ręków, gm. Sobótka i Solna, gm. Kobierzyce”. W ramach przeprowadzonych robót poszerzono istniejącą drogę, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz niezbędne roboty towarzyszące na długości ok. 2,4 km. Zmodernizowany odcinek drogi powiatowej 1977D stanowi alternatywę komunikacyjną dla drogi krajowej nr 35 dla osób podróżujących między Sobótką i Wrocławiem.

Wykonawcą tej inwestycji była firma Colas Polska Sp. z o.o. – zaś jej koszt wyniósł ponad 1 mln złotych. Zmodernizowany odcinek drogi z całą pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej nr 1977D, w tym mieszkańców Rękowa i Solnej.

W obu odbiorach robót udział brał Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego – Andrzej Szawan, który osobiście wizytując place budowy podkreślił, że w kolejnych latach planowane jest utrzymanie tempa inwestycyjnego na drogach powiatowych.

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content