Konkurs na dyrektora w Operze Wrocławskiej

wikipedia.pl

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Dyrektora Opery Wrocławskiej. Kandydaci będą mogli składać oferty do 17 stycznia 2020 r. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca marca 2020 roku.

Postępowanie konkursowe prowadzić będzie Komisja Konkursowa, którą powoła Zarząd Województwa. Konkurs będzie przebiegał dwueatpowo. W I etapie oferty kandydatów zostaną sprawdzone pod względem formalnym, natomiast w II etapie odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Wśród niezbędnych wymagań kwalifikacyjnych od kandydatów oczekiwane będzie m.in.: wykształcenie wyższe magisterskie, minimum 10-letni staż pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury. Ponadto, od kandydatów oczekuje się wysokich kompetencji menadżersko-organizatorskich.

Kandydaci muszą przedstawić koncepcję zarządzania Operą Wrocławską na okres 5 sezonów artystycznych, uwzględniającą:

– aktualne warunki finansowe instytucji,
– plan programowo-artystyczny, w tym zarys repertuaru na dwa kolejne sezony,
– strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych dla Opery,
– wizję rozwoju Opery, zawierającą misję i cele Instytucji, wraz ze sposobami ich realizacji oraz finansowania
– plan działań promocyjnych i wizerunkowych na rzecz Opery Wrocławskiej.

Kandydaci muszą również przedstawić informację, czy w przypadku powołania ich na stanowisko dyrektora powołają zastępcę dyrektora ds. artystycznych.
(mat.pras.)

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content