Kolejny pas jezdni dostępny na al. Jana III Sobieskiego

wroclaw.pl

W nocy z 9/10 grudnia w obrębie budowanej kładki na Psim Polu, zostały wprowadzone zmiany w organizacji ruchu kołowego polegające na uwolnieniu trzeciego pasa alei Jana III Sobieskiego, a więc pełnej szerokości jezdni prowadzącej ruch w kierunku do miasta.

Jeden pas zajmują nadal podpory i szalunki stabilizujące konstrukcję kładki po wylaniu betonu, które są już demontowane.

Podpory i szalunki z drugiej jezdni – wylotowej w kierunku na Warszawę – będą usuwane po związaniu betonu w konstrukcji kładki i pochylni od strony Sycowskiej. Wstępny termin to połowa stycznia 2020 r.  

Reszta prac nie będzie wymagała zajmowania jezdni na drodze krajowej, gdyż będzie można je prowadzić bezpośrednio z pomostu kładki oraz od strony ulic Sycowskiej i Piwnika – Ponurego.


Umowny termin zakończenia wszystkich robót budowlanych na kładce przypada na koniec lutego, jednakże decydujące znaczenie będą miały, jak zawsze warunki atmosferyczne.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content