Lista jednostek bezpłatnego poradnictwa

mat. prasowe/Powiat Wrocławski

Od roku 2016 funkcjonuje w Powiecie Wrocławskim system nieodpłatnej pomocy prawnej. Mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych porad w 6 punktach zlokalizowanych w Siechnicach, Sobótce, Długołęce, Kątach Wrocławskich, Kobierzycach i Mietkowie, gdzie czekają na nich adwokaci i radcy prawni.

Nowością, wprowadzoną w tym roku do systemu darmowych porad prawnych jest sporządzana i aktualizowana przez Starostę list jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu.

W zakres bezpłatnego poradnictwa wchodzi m.in. poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów, obejmujące informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Z listą można zapoznać się na stronie internetowej Powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu lub w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Link do listy: https://powiatwroclawski.bip.net.pl/?c=360

Zachęcamy do zapoznania się z listą!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content